Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  337/B-Zbl

Business name: 
DUNAJ, obchodné domy, a. s. "v likvidácii"
 
Registered seat: 
Nám. SNP 30
Bratislava 815 83
 
Identification number (IČO): 
31 318 941
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
03/01/1992
 
Date of deletion: 
07/25/2013
 
Collection of documents: 
Výročná správa za rok 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/07/2003)
Účtovná závierka a daňové priznanie za rok 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/07/2003)
Notárska zápisnica č. N 492/02, Nz 492/02 zo dňa 27.11.2002 - osvedčenie o priebehu riadneho VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/07/2003)
Podpisové vzory : Ing. Viliam Maroš, Alžbeta Roštárova, Ing. Miloš Randák, Ing. Ľudmila Rajčáková, Ing. Ladislav Martinčák, Ing. Vladimír Rajčák, Ing. Peter Vozár
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/03/2003)
Výročná správa za rok 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2003)
výročná správa, správa audítora a účtovná závierka za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/20/2004)
Notárska zápisnica N 150/2005, Nz 28832/2005, NCRIs 28465/2005 - z 23.6.2005 - Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/24/2005)
Správa nezávislých audítorov o overení ročnej účtovnej závierky k 31.12.2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2005)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/24/2005)
Notárska zápisnica N 150/2005, Nz 28832/2005, NCRls 28465/2005
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/24/2005)
Úplné znenie stanov a.s. z 23.6.2005
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/24/2005)
Zápisnica z riadneho VZ z 6.7.2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/26/2006)
Výročná správa za rok 2005, Správa nezávislého audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/21/2006)
Výročná správa za rok 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/01/2007)
Nové úplne znenie stanov zo dňa 01.10.2007
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 10/02/2007)
Výročná správa za rok 2007, Účtovná závierka za rok 2007, Správa nezávislého audítora za rok 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/02/2008)
Návrh zmluvy o zlúčení medzi spoločnosťami DUNAJ, obchodné domy, a.s., so sídlom Nám. SNP 30, 815 83 Bratislava (ako nástupnícka spoločnosť) a D-Invest, spol. s r.o., so sídlom Nám. SNP 30, 815 83 Bratislava (ako zanikajúca spoločnosť)
Type of document: Draft merger agreement in accordance with specific regulation (Council regulation (EC) No.1435/2003)
  (Delivered: 10/26/2009)
Účtovná závierka za rok 2008,Správa nezávislých audítorov zo dňa 20.3.2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/23/2009)
Notárska zápisnica N 203/2007 Nz 38933/2007 NCRls 38655/2007 zo dňa 01.10.2007
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/02/2007)
nové úplné znenie stanov 18.11.2008
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/06/2009)
notárska zápisnica 18.8.2009
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 08/27/2009)
nové úplné znenie stanov 25.8.2009
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/27/2009)
dodatok k stanovám 25.8.2009
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/27/2009)
Úplné znenie Stanov zo dňa 11.12.2009, 2x
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/11/2009)
Dodatok č. 1 k stanovám, zo dňa 11.12.2009, 2x
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/11/2009)
Notárska zápisnica N 610/2009, Nz 49459/2009, NCRls 50091/2009, ktorej súčasťou je Uznesenie o znížení základného imania, 2x
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 12/11/2009)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/23/2010)
Výročná správa za rok 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/28/2010)
Notárska zápisnica N 258/2010, Nz 23774/2010
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 07/28/2010)
Finančná správa k 31.12.2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/14/2012)
Účtovná závierka k 31.8.2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/01/2010)
Notárska zápisnica N 639/2012
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 01/09/2013)
Účtovná závierka k 31.10.2012, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/02/2013)
Správa o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie lividačného zostatku z 22.10.2012
Type of document: Court decision on winding-up of the company with liquidation, Final Report done by Liquidator
  (Delivered: 07/17/2013)
Vyhlásenie likvidátorov spoločnosti z 13.6.2013
Type of document: Court decision on winding-up of the company with liquidation, Final Report done by Liquidator
  (Delivered: 07/17/2013)
Zmluva z 3.12.2013
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/17/2013)
Účtovná závierka k 31.10.2012, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/17/2013)
Plná moc z 2.7.2013
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/17/2013)
Notárska zápisnica N 639/2012, Nz 45782/2012, NCRls 466606/2012 z 22.11.2012
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/17/2013)
Date of updating data in databases:  08/16/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person