Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Banská Bystrica
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  19582/S-Zbl

Business name: 
DISBY s.r.o. v likvidácii
 
Registered seat: 
Bakossova 3/C
Banská Bystrica 974 01
 
Identification number (IČO): 
46 016 899
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
02/03/2011
 
Date of deletion: 
09/06/2018
 
Collection of documents: 
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 09/2017 - 08/2018 - Účtovná závierka.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/07/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka o zrušení spoločnosti.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/03/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka o schválení konečnej správy o priebehu likvidácie, návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku a účtovnej závierky.zep
Type of document: Court decision on winding-up of the company with liquidation, Final Report done by Liquidator
  (Delivered: 09/03/2018)
Schválená konečná správa o priebehu likvidácie.zep
Type of document: Court decision on winding-up of the company with liquidation, Final Report done by Liquidator
  (Delivered: 09/03/2018)
Schválený návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.zep
Type of document: Court decision on winding-up of the company with liquidation, Final Report done by Liquidator
  (Delivered: 09/03/2018)
Zverejnená výzva likvidátora.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/03/2018)
Plnomocenstvo.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/03/2018)
Schválená účtovná závierka zostavená ku dňu skončenia likvidácie.zep 23. 07. 2018
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/03/2018)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/20/2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/20/2017)
Podpisový vzor likvidátora.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/20/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/14/2016)
splnomocnenie
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/02/2011)
zakladateľská listina
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/30/2011)
rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/30/2011)
živnostenské osvedčenie
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 08/30/2011)
rozhodnutie jedineho spolocnika
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/20/2011)
Zakladateľská listina
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/01/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/01/2011)
Prehlásenie jediného spoločnika
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/01/2011)
Zmluva o prevode OP
Type of document: Contract of sale of enterprise/part thereto
  (Delivered: 07/01/2011)
Splnomocnenie
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/01/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/17/2011)
Vyhlásenie zakladateľa
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/17/2011)
ZL
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/17/2011)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 01/25/2011)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 01/25/2011)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 01/25/2011)
Písomné vyhlásenie zakladateľa, že spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je zakladateľom, má viac spoločníkov, ak spoločnosť založila jedna spoločnosť s ručením obmedzeným
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/25/2011)
Podnájomná zmluva
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/25/2011)
Date of updating data in databases:  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person