Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  946/B-Zbl

Business name: 
AGROFERT Slovakia a.s.
 
Registered seat: 
Nobelova 34
Bratislava 836 05
 
Identification number (IČO): 
31 404 863
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
11/06/1995
 
Date of deletion: 
08/01/2009
 
Collection of documents: 
Úplné znenie stanov z 31.5.2002
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/11/2002)
Podpisový vzor - Ing. Andrej Babiš
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/11/2002)
Podpisový vzor - Ing. Emília Kováčová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/11/2002)
Podpisový vzor - Ing. Robert Konopka
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/11/2002)
Podpisový vzor - Ing. Dagmar Negrová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/11/2002)
Podpisový vzor - Ing. Štefan Lukáč
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/11/2002)
Podpisový vzor - Ing. Emília Lencsésová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/11/2002)
Podpisový vzor - Anna Danišová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/11/2002)
Správa audítora o overení správnosti účtovnej závierky k 31.12.2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/11/2002)
Správa audítora k účtovnej závierke pre akcionárov, výročná správa 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/11/2002)
Úplné znenie stanov zo dňa 1.8.2002
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/02/2002)
Oznámenie odstúpenia z funkcie podpredsedu dozornej rady - Ing. Štefan Lukáč
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/31/2002)
Podpisový vzor - Ing. Vladimír Bartoš
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/31/2002)
Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/06/2003)
Podpisový vzor - Ing. Eva Guttmanová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/07/2004)
Účtovná závierka za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/07/2004)
Správa nezávislého audítora za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/07/2004)
Správa nezávislého audítora za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/07/2004)
Notárska zápisnica - osvedčený odpis
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/27/2005)
stanovy z 28.6.2005
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/19/2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/26/2005)
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/26/2005)
Podpisový vzor - Ing. Vladimír Páleník
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/12/2006)
Výročná správa za rok 2005 a Účtovná závierka za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/19/2006)
Výročná správa za rok 2006 s účtovnou závierkou 2006, Správa nezávislého audítora za rok 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/21/2008)
Plnomocenstvo zo dňa 17.6.2008 - JUDr. Lukáš Garčár
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/26/2008)
Návrh zmluvy o zlúčení medzi spoločnosťami Duslo, a.s., so sídlom Administratívna budova č. 1236, 927 03 Šaľa (ako nastupnícka spoločnosť) a AGROFERT Slovakia, a.s., so sídlom Nobelova 34, 836 05 Bratislava (ako zanikajúca)
Type of document: Draft merger agreement in accordance with specific regulation (Council regulation (EC) No.1435/2003)
  (Delivered: 04/16/2009)
Výročná správa za rok 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/16/2008)
Výročná správa za rok 2008, Správa nezávislého audítora zo dňa 31.3.2009, účtovná závierka za rok 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/29/2009)
Výročná správa k 31.07.2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/09/2010)
Zmluva zo dňa 21.5.2008
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/30/2008)
Znalecký posudok č. 42/2008
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 05/30/2008)
notárska zápisnica 18.7.2008
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/29/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.5.2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/11/2002)
Osvedčenie o oprávnení na prevádzkovanie verejného skladu
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/27/2005)
Mimoriadne valné zhromaždenie zo dňa 17.11.2004 - zápisnica, listina prítomných.
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/07/2004)
zápisnica z valného zhromaždenia z 27.6.2005
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/19/2005)
Mimoriadne valné zhromaždenie z 1.10.2002 - zápisnica, listina prítomných akcionárov
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/31/2002)
Notárska zápisnica N 326/2006, Nz 22923/2006, NCR1s 22862/2006 z 12.6.2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/12/2006)
Notárska zápisnica N 442/2006, Nz 32292/2006, NCR1s 32212/2006 z 18.8.2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/18/2006)
Notárska zápisnica N 441/2006, Nz 32286/2006, NCR1s 32212/2006 z 18.8.2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/18/2006)
Notárska zápisnica N 443/2006, Nz 32294/2006, NCR1s 32214/2006 z 18.8.2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/18/2006)
Notárska zápisnica N 275/02, Nz 275/02
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/02/2002)
Notárska zápisnica N 325/2006, Nz 22919/2006, NCR1s 22858/2006 z 12.6.2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/12/2006)
Návrh - Zmluva o zlúčení obchodných spoločností AGROFERT Slovakia s. s. a LEVFERT s.r.o. z 06/2006
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 07/11/2006)
Návrh zmluvy o zlúčení akciových spoločností
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 05/03/2006)
Výročná správa za rok 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/26/2005)
notárska zápisnica z 27.6.2005
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/19/2005)
Zápis č. 21/2002 zo zasadnutia dozornej rady z 1.10.2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/31/2002)
Notárska zápisnica N 156/2002, Nz 155/2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/11/2002)
Návrh zmluvy o zmlúčení akciových spoločností AGROFERT Slovakia, a.s. a Polnochem, a.s.
Type of document: Draft merger agreement in accordance with specific regulation (Council regulation (EC) No.1435/2003)
  (Delivered: 06/26/2008)
Date of updating data in databases:  07/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person