Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sr Insert No.:  1003/B-Zbl

Business name: 
2USE & Co. k.s.
 
Registered seat: 
Štefánikova 7
Bratislava 811 06
 
Identification number (IČO): 
46 034 595
 
Legal form: 
Limited partnership
 
Date of entry: 
03/09/2011
 
Collection of documents: 
Účtovná závierka za rok 2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/07/2012)
Spoločenská zmluva
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 03/01/2011)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/01/2011)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, ak bol vklad alebo časť vkladu splatená pred zápisom spoločnosti do obchodného registra
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 03/01/2011)
podpisovy vzor haas use ks
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/01/2011)
podpisovy vzor krainbucher
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/01/2011)
Date of updating data in databases:  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person