Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  5254/B-Zbl

Business name: 
ELMER a. s.
 
Registered seat: 
Okružná 3239
Modra 900 01
 
Identification number (IČO): 
46 062 033
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
03/18/2011
 
Date of deletion: 
11/06/2018
 
Collection of documents: 
Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 03/14/2011)
Notárska zápisnica N 1118/2017 , Nz 36307/2017 , NCRls 37075/2017 , zo dňa 12.10.2017
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/17/2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.10.2017
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/17/2017)
Podpisovy vzor clena predstavenstva
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/14/2011)
účtovná závierka 3-12/2011, vyhlásenie predsedu predstavenstva z 28.3.2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/02/2012)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/20/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/20/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/20/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/29/2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/21/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/21/2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/15/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/17/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/13/2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/14/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/15/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/24/2017)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. 32CbR/597/2017-8
Type of document: Court decision on winding-up of the company without liquidation, Court decision on invalidity of the company
  (Delivered: 10/16/2018)
Zmluva o prevode akcií zo dňa 12.10.2017
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/17/2017)
Zmluva o prevode akcíí zo dňa 12.10.2017
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/17/2017)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 02/14/2011)
písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 03/14/2011)
Date of updating data in databases:  03/17/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person