Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  1249/B-Zbl

Business name: 
Slovenská plavba a prístavy a.s.
 
Registered seat: 
Horárska 12
Bratislava 815 24
 
Identification number (IČO): 
35 705 671
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
01/01/1997
 
Collection of documents: 
Podpisové vzory predsedu a členov dozornej rady
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/15/2002)
Podpisové vzory predsedu, podpredsedu a členov predstavenstva
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/15/2002)
Úplné znenie stanov akciovej spoločnosti
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/15/2002)
Notárska zápisnica N 361/02, Nz 345/02
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/15/2002)
Zmluva o predaji časti podniku, predávajúci: Slovenská plavba a prístavy a.s., kupujúci: Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s.
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 08/07/2002)
Správa audítora o vykonaní auditu výročnej správy k 31.12.2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/09/2002)
Správa audítora pre akcionárov o vykonaní auditu účtovnej závierky k 31.12.2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/09/2002)
Notárska zápisnica N 315/2002, NZ 228/2002 + úplné znenie stanov
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/16/2002)
Podpisové vzory členov dozornej rady - Ing. Peter Planý, Ing. Evžen Balko, Ing. Roman Hladný, kpt. Milan Kollár
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/16/2002)
Podpisové vzory členov predstavenstva - Ing. Oldřich Struminský, Ing. Jiří Klaudy
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/16/2002)
Notárska zápisnica N 128/02, Nz 125/02
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/02/2002)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady z 21.3.2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/02/2002)
Stanovy a.s. z 8.3.2002
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/02/2002)
Notárska zápisnica N 496/96, Nz 484/96, ktorej súčasťou je aj zakladateľská listina, stanovy a špecifikácia nehnuteľného majetku a.s.
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/16/2002)
Notárska zápisnica N 216/2003, Nz 42037/2003
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/20/2003)
Notárska zápisnica N 328/2003, Nz 62934/2003
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/20/2003)
Stanovy z 29.5.2003
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 06/20/2003)
Podpisové vzory - Ing. Radovan Ujházy, Bedřiška Jurzycová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/20/2003)
Podpisové vzory - Ing. Katarína Mihalovičová, Ing. Peter Bacmaňák, Ing. Anton Prno, Ing. Oldŕich Struminský, Magdaléna Vozárová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/04/2004)
Notárska zápisnica N 44/2004, NZ 9639/2004
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/04/2004)
Správa audítora o vykoanní auditu účtovnej závierky za rok 2003, ktorej súčasťou je konsolidovaná účtovná závierka a výročná správa za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/06/2004)
Súhlas s menovaním a podpisový vzor - Ing. Miloslav Seruga, Daniel Stojkovič, Ľuboš Áč
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/28/2005)
Notárska zápisnica N 37/2005, Nz 5485/2005, NCRls 5414/2005
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/28/2005)
Výročná správa za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/06/2004)
Správa audítora pre akcionárov z 4.4.2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/06/2004)
Notárska zápisnica - N 328/05, Nz 56481/05, NCRls 55754/05 zo dňa 22.11.2005
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/25/2005)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.11.2005
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/25/2005)
Podpisové vzory - Ing. Jozef Blaško, Anna Jaďuďová, Ing. Eva Rozsivalová, Ing. Radoslav Prepik, Ing. Mária Blašková
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/25/2005)
Záverečný protokol o výsledku volieb zo dňa 27.10.2005
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/25/2005)
Výročná správa za rok 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/14/2005)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/14/2005)
Odpis Notárskej zápisnice N 154/05 napísanej dňa 30.6.05
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/14/2005)
Výročná správa za rok 2005, Správa nezávislého audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/12/2006)
výročná správa za rok 2006, správa audítora, účtovná závierka za rok 2006, návrh na rozdelenie zisku
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/11/2007)
konsolidovaná výročná správa za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/29/2008)
správa nezávislého audítora za rok 2005 zo dňa 30.09.2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/29/2008)
konsolidovaná účtovná závierka za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/29/2008)
konsolidovaná výročná správa za rok 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/29/2008)
správa nezávislého audítora za rok 2006 zo dňa 04.12.2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/29/2008)
konsolidovaná účtovná závierka za rok 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/29/2008)
Výročná správa za rok 2007 a účtovná závierka za rok 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/16/2008)
Notárska zápisnica N 110/2009, NZ 20224/2009, NCRls 20453/2009, stanovy
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/30/2009)
Úplné znenie stanov a.s. 16.6.2009
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/30/2009)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/15/2009)
Stanovy akciovej spoločnosti - nové znenie zo dňa 16.6.2009
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/19/2009)
Notárska zápisnica N 110/2009, NZ 20224/2009, NCRlS 20453/2009
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 06/30/2009)
Stanovy - nové znenie zo dňa 16.6.2009
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/30/2009)
Konsolidovaná výročná správa za r.2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/15/2009)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/05/2009)
Výročná správa za rok 2008, Účtovná závierka za rok 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/19/2009)
Výročná správa za rok 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/23/2010)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/06/2004)
Účtovná závierka za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/06/2004)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/20/2010)
účtovná zvierka za rok 2010,zápisnica z val. z. zod ňa 16.6.2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2011)
Výročná správa za rok 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/24/2013)
Výročná správa za rok 2012 - konsolidovaná
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/01/2013)
zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/21/2013)
Návrh zmluvy o zlúčení spoločností Slovenská plavba a prístavy a.s. /nástupnícka spoločnosť/ a Ferroservis Bratislava s.r.o. /zanikajúca spoločnosť/
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 11/10/2014)
Výročná správa za rok 2011, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/04/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.6.2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/04/2012)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2011, Správa nezávislého audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/18/2012)
Účtovná závierka za rok 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/20/2011)
Podpisový vzor - Ing. Jaroslav Michalco, Ing. Jozef Blaško, Ing. Richard Petöcz, Ing. Katarína Mihalovičová, Anna Rovenská
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/27/2013)
Výpis zo zápisnice č. 2 zo zasadnutia dozornej rady z 13.5.2013
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/27/2013)
Notárska zápisnica N 180/2016 Nz 26756/2006 NCRls 26724/2006 zo dňa 29.06.2006
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 07/28/2006)
Notárska zápisnica N 325/2006 Nz 53682/2006 NCRls 53328/2006 zo dňa 22.11.2006
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 12/20/2006)
Zápisnica z 6. zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.11.2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/06/2006)
Podpisový vzor - Ing. Jaroslav Michalco zo dňa 01.12.2006
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/06/2006)
Podpisový vzor - Ing. Štefan Farkaš
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/31/2006)
Zápisnica z 02. spoločného zasadnutia Dozornej rady a Predstavenstva z 8.3.2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/31/2006)
suhlas s vykonom funkcie.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/21/2014)
osvedcenie o zivnostenskom opravneni.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 07/21/2014)
Vzdanie sa funkcie clena dozornej rady.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/30/2014)
Zapisnica z rokovania.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/30/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/30/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/30/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/30/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/27/2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/01/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/26/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/26/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/26/2014)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2013.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/03/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/03/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/03/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/04/2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/06/2015)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2014.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/12/2015)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2014.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/12/2015)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2014.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/12/2015)
Podpisový vzor - Anna Rovenská zo dňa 19.01.2012
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/01/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 06.09.2011
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/23/2011)
Súhlas s menovaním a podpisový vzor- Stanislav Fiala zo dňa 06.09.2011
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/23/2011)
Záverečný protokol zo dňa 26.10.2010
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/23/2010)
Stanovy a.s. zo dňa 18.12.2008
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 01/19/2009)
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 18.12.2008
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/19/2009)
Živnostenské listy zo dňa 17.09.2009
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/24/2009)
Notárska zápisnica N 165/2009 NZ 29695/2009 NCRLs 30154/2009 zo dňa 03.09.2009
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 09/24/2009)
Podpisový vzor- Anna Rovenská zo dňa 03.02.2009
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/11/2009)
Súhlas s menovaním do funkcie - Ing. Jozef Augustín zo dňa 11.04.2007
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/25/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.04.2007
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/25/2007)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/09/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/09/2016)
návrh zmluvy o zlúčení medzi Slovenská plavba a prístavy a.s. a DUNAQUA a.s.
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 05/05/2016)
plnomocenstvo zo dňa 03.05.2016
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/05/2016)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 23.6.2016
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 06/28/2016)
Notárska zápisnica N 544/2016, Nz 21546/2016, NCRls 22157/2016 z 15.6.2016, zmluva o zlúčení
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 06/28/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/23/2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/04/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/04/2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/02/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/24/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/24/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/09/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2 - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/09/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2 - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/10/2017)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/30/2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/15/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/15/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/23/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/23/2018)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.8.2018
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/11/2018)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/19/2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/14/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/14/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/14/2019)
Stanovy a.s. z 12.6.2013
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/24/2013)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/15/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/15/2019)
Výročná správa za rok 2018
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/15/2019)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/30/2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/30/2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/30/2019)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2015
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/23/2016)
Výročná správa za rok 2016
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/24/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/09/2017)
Výročná správa za rok 2017 - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/24/2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/24/2018)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/03/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/03/2020)
Výročná správa za rok 2019
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/22/2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/22/2020)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/22/2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2021)
Výročná správa za rok 2020
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/19/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/19/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/19/2021)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2020
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/21/2021)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/21/2021)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/21/2021)
Notárska zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti .asice
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 08/24/2021)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení (29062021).asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 08/24/2021)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení (07072021).asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 08/24/2021)
Stanovy spoločnosti (16062021).asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/24/2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/28/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/28/2022)
Date of updating data in databases:  05/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person