Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Banská Bystrica
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  20389/S-Zbl

Business name: 
Marathon Banska Bystrica s.r.o.
 
Registered seat: 
Internátna 2318/24
Banská Bystrica 974 04
 
Identification number (IČO): 
46 232 371
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
06/18/2011
 
Collection of documents: 
Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2021 - 11/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/01/2023)
Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2021 - 11/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/01/2023)
Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2020 - 11/2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/28/2022)
Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2020 - 11/2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/28/2022)
Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2019 - 11/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/01/2021)
Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2019 - 11/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/01/2021)
Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2018 - 11/2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/29/2020)
Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2018 - 11/2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/29/2020)
Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2017 - 11/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/06/2019)
Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2017 - 11/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/06/2019)
Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2016 - 11/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/27/2018)
Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2016 - 11/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/27/2018)
Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2015 - 11/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/21/2017)
Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2015 - 11/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/20/2017)
Účtovná závierka za obdobie 12/2013 - 11/2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/12/2016)
2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/29/2016)
2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/29/2016)
Schválená účtovná závierka za obdobie 01.12.2013 - 30.11
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/28/2015)
Schválená účtovná závierka za obdobie 01.12.2013 - 30.11.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/28/2015)
Schválená účtovná závierka za obdobie 01.12.2013 - 30.11.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/28/2015)
Účtovná závierka za obdobie 01.12.2012 - 30.11
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/22/2014)
Účtovná závierka za obdobie 01.12.2012 - 30.11
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/22/2014)
Účtovná závierka za obdobie 01.12.2012 - 30.11
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/22/2014)
ÚZ 2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/23/2012)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 06/09/2011)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 06/09/2011)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 06/09/2011)
Listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/09/2011)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/09/2011)
Podpisový vzor konateľov
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/09/2011)
Date of updating data in databases:  09/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person