Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  767/B-Zbl

Business name: 
IBeA 3, a.s.
 
Registered seat: 
Vajnorská 135
Bratislava 831 04
 
Identification number (IČO): 
31 670 571
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
04/21/1993
 
Collection of documents: 
Účtovná závierka a výročná správa za rok 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/30/2003)
Správa audítora o audite výročnej správy a účtovnej závierky za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/29/2004)
Správa nezávislého audítora o audite výročnej správy za rok 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/19/2005)
Účtovná závierka za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/06/2006)
Správa nezávislého audítroa akcionárom spoločnosti o audite účtovnej závierky za rok 2005 zo dňa 30.06.2006, Licencia na poskytovanie audítroských služieb číslo 131 zo dňa 01.03.2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/06/2006)
Výročná správa za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/06/2006)
Účtovná závierka za rok 2006, Výročná správa za rok 2006, Správa nezávislého audítora zo dňa 31.03.2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/31/2007)
Účtovná závierka za rok 2008, Výročná správa za rok 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/29/2009)
Účtovná závierka za rok 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/28/2010)
Výročná správa za rok 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/28/2010)
Účtovná závierka za rok 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/20/2011)
Účtovná závierka za rok 2011, zápisnica z valného zhromaždenia
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/19/2012)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/20/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/20/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/20/2014)
Účtovná závierka za rok 2012, vyhlásenie
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/26/2013)
Výročná správa za rok 2013.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/29/2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/09/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/09/2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/18/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/25/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/25/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/26/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/26/2015)
účtovná závierka za rok 2007, výročná správa, správa nezávislého audítora zo dňa 31.03.2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/21/2008)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/18/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/18/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/09/2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/09/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/10/2016)
Rozhodnutie o udelení licencie zo dňa 11.07.2016
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/19/2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/02/2017)
rozhodnutie o licencii zo dňa 30.05.2017
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 06/12/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/21/2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/22/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/24/2017)
Stanovy zo dňa 17.2.2017
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/21/2017)
Licencia na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva - č. POP 000431, zo dňa 12.7.2016
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/21/2017)
Licencia na prevádzkovanie detektívnej služby č. PD 000483, zo dňa 12.7.2016
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/21/2017)
Licencia na prevádzkovanie strážnej služby č. PS 01063, zo dňa 12.7.2016
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/21/2017)
Notárska zápisnica N 93/2017 zo dňa 17.2.2017, osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/21/2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/27/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/27/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/05/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/05/2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/06/2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/16/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/16/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/17/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/17/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/17/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/17/2019)
Výročná správa za rok 2018
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/17/2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/28/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/28/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/05/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/05/2020)
Dodatok č. 1 k zápisnici z riadneho VZ z 9.6.2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/30/2006)
Pozvánka na riadne VZ z 2.6.2006
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/30/2006)
Zápisnica z riadneho VZ z 9.6.2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/30/2006)
Podpisový vzor - Ing. Ondrej Šofranko
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/30/2006)
Podpisový vzor - JUDr. Silvester Hupka, CSc.
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/30/2006)
Podpisový vzor - Július Sabó
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/30/2006)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu o jedinom akcionárovi z 28.6.2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/30/2006)
Stanovy z 30.12.2002
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 12/30/2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 18.10.2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/05/2002)
Podpisové vzory - Peter Szászik, RNDr. Vladimír Svorenčík
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/05/2002)
Listina prítomných na riadnom VZ z 9.6.2006
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/30/2006)
Rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby 22.10.2010
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/03/2010)
Rozhodnutie o zmene rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/10/2013)
zápisnica z riadneho valného zhromaždenia
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/01/2013)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2021)
Date of updating data in databases:  05/12/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person