Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Bratislava III
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  5351/B-Zbl

This list of documents of the company was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
 
Registered seat: 
Továrenská 1
Štúrovo 943 03
 
Identification number (IČO): 
31 410 146
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
04/01/1992
 
Collection of documents: 
Notárska zápisnica zo dňa 23.05.2012
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 06/20/2012)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 06/20/2012)
Podpisový vzor
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/20/2012)
Úplné znenie stanov
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/20/2012)
Výpis obsahu uznesenia predstavenstva
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/15/2012)
Podpisový vzor
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/15/2012)
Podpisový vzor
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/15/2012)
Podpisový vzor
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/15/2012)
Uznesenie predstavenstva
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/15/2012)
Notárska zápisnica N 503/2011, Nz 40346/2011 zo dňa 24.10.2011
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 11/04/2011)
Notárska zápisnica N 504/2011, Nz 40347/2011 zo dňa 24.10.2011
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 11/04/2011)
Návrh zmluvy o zlúčení medzi SMURFIT KAPPA ŠTÚROVO, a.s. a KK PROFIN, spol. s r.o.
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 09/22/2011)
Plnomocenstvo
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/22/2011)
Substitučné plnomocenstvo
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/22/2011)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/28/2011)
Výročná správa za r.2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/28/2011)
Osvedčenie z VZ - N 33/2011
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/28/2011)
Dodatok 1 k zmluve o prevode nehnuteľností a o zriadení vecných bremien
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/03/2011)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/08/2010)
N 33/2010 - osvedčenie o VZ+stanovy
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/08/2010)
Doložka k not. záp. č. N 33/2010
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/08/2010)
Konsolidovaná výročná správa za r. 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/02/2010)
Súhlas s menovaním za člena dozornej rady - Ing. Lilla Csipaková
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/15/2010)
N 33/2010 - osvedčenie o priebehu MVZ
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/15/2010)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb do dozornej rady spoločnosti
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/15/2010)
Stanovy - úplné znenie k 15.06.2004
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/15/2010)
Úplné znenie stanov platné od 30.06.2010
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/15/2010)
Výročná správa za r. 2009, vyhlásenie, N 22/10 - osvedčenie o VZ
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/03/2010)
Vzdanie sa funkcie člena DR - John Hiscock
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/19/2009)
VZdanie sa funkcie člena predstavenstva - Ing.Eugen Szabó
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/19/2009)
Podpisový vzor a súhlas s menovaním do funkcie člena predstavenstva - Johna Hiscocka
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/19/2009)
Súhlas s menovaním za člena DR - Alain Baudant
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/19/2009)
Zápisnica z VZ
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/19/2009)
Konsolid.výr.správa za r. 2008, vyhlásenie
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/28/2009)
Rozhodnutie o premene hodnoty vkladov
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/06/2009)
Stanovy - úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/06/2009)
Súhlas s menovaním za člena predstavenstva
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/19/2008)
Podpisový vzor - Dipl Ing. Reinhard Rudolf Reiter
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/19/2008)
Súhlas s menovaním za člena dozornej rady
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/19/2008)
ŽL
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 12/19/2008)
Stanovy - úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/19/2008)
N 139/2008 - osvedčenie o priebehu VZ
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/19/2008)
Rozhodnutie o zrušení ŽO
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 06/13/2008)
N 64/2008 - osvedčenie z VZ
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/13/2008)
Konsolidovaná výročná správa za r.2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/02/2008)
Konsolidovaná účtovná závierka, r.2006 správa auditora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/31/2007)
Osvedčenie z VZ - N 24/2007
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/23/2007)
Povolenie č.1304/2007/P
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 04/23/2007)
Licencia č.1179/2007/l
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 04/23/2007)
Podpisový vzor a súhlas člena predstavenstva Ing.Eugena Szabu
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/23/2007)
Výročná správa, enviromentálna správa za r.2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/23/2007)
Účtovná závierka za r.2006, správa audítora;
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/23/2007)
plnomocenstvo
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/06/2006)
Správa audítora, účtovná závierka r. 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/06/2006)
Výročná správa za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/06/2006)
Zápisnica z VZ
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/14/2006)
Súhlas s menovaním - Ruud van der Steeg
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/14/2006)
Podpisový vzor - Dirk Marcel Antoon Poot a súhlas so zvolením za predsedu predstavenstva
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/14/2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva PhDr.Antona Vačku a súhlas s voľbou
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/14/2006)
Podpisový vzor Ferdinanda Ernsta Fuhrmanna a jeho súhlas s menovaním
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/14/2006)
Účtovná závierka za r.2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/14/2006)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/21/2006)
Podpisový vzor Dirka Marcela Antoona Poota a jeho súhlas s menovaním do funkcie;
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/21/2006)
N 17/2006 - osvedčenie z VZ
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/21/2006)
účtovná závierka r. 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/03/2005)
konsolidovaná výročná správa r. 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/03/2005)
výročná správa r. 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/03/2005)
konsolidovaná účtovná závierka r. 2004, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/03/2005)
Výpis zo ŽR
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 06/03/2005)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/03/2005)
Rozhodnutie Štneho dráhového úradu
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 06/03/2005)
Rozhodnutie Štátneho dráhového úradu
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 06/03/2005)
Zápisnica o priebehu volieb do DR
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/03/2005)
Odstúpenie z funkcie člena DR - Ing.Tibora Hammersmidta
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/03/2005)
Súhlas s voľbou za člena DR
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/03/2005)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/03/2005)
Podpisový vzor Ing.Ľuboša Lopatku a súhlas s menovaním
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/03/2005)
Osvedčenie o priebehu VZ - N 41/2005
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 06/03/2005)
Odstúpenie z funkcie člena dozornej rady
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/20/2004)
Zápisnica zo zasadnutia DR
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/20/2004)
Podpisový vzor Ing.Miroslava Uhrina
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/20/2004)
Súhlas s menovaním za člena predstavenstva Ing.Miroslav Uhrin a Hakan Andréasson
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/20/2004)
Výročná správa za r.2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/20/2004)
Konsolidovaná výročná správa za r .-2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/20/2004)
Účtovná závierka za r.2003 a správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/20/2004)
Konsolidovaná účtovná závierka za r. 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/20/2004)
Podpisový vzor Ing.Miroslava Uhrina
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/19/2004)
Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 07/19/2004)
Výpis zo ŽR
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 07/19/2004)
Úplné znenie stanov
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/19/2004)
Osvedčenie z VZ -N 97/04
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/19/2004)
Návrh na uvoľnenei z funkcie - Alexandra Koprdu
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/19/2004)
Zápisnica zo zas. predstavenstva
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/19/2004)
Podpisový vzor - Ruud van der Steeg
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/14/2004)
Výročná správa za r. 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/09/2003)
Súvaha, výkaz ziskov a strát, príloha k účtovnej závierke za r. 2002, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/09/2003)
Konsolidovaná súvaha, výkaz ziskov a strát, príloha ku konsolidovanej účtovnej závierke za r. 2002, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/09/2003)
Podpisový vzor - Ruud van der Steeg
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/16/2002)
Notárska zápisnica N 41/01 NZ 39/01 - osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/16/2002)
Podpisový vzor - Ing. Alexandra Koprdu
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/16/2002)
Podpisový vzor - Lars Blomquist
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/16/2002)
Notárska zápisnica N 46/00 Nz 41/00 - osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/16/2002)
Stanovy akciovej spoločnosti
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/16/2002)
Notárska zápisnica N 128/99 NZ 124/99 - osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/16/2002)
Stanovy akciovej spoločnosti
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/16/2002)
Stanovy akciovej spoločnosti
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/16/2002)
Podpisový vzor - Ing. Ľuboša Lopatku
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/16/2002)
Notárska zápisnica N 14/99 Nz 14/99 - osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/16/2002)
Stanovy akciovej spoločnosti
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/16/2002)
Podpisový vzor - Pentti Pärssinen
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/16/2002)
Notárska zápisnica N 115/98 NZ 112/98 - osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/16/2002)
Stanovy akciovej spoločnosti
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/16/2002)
Podpisový vzor - Ing. Tomáša Šabatku
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/16/2002)
Notárska zápisnica N 113/97 Nz 104/97 - osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/16/2002)
Stanovy akciovej spoločnosti
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/16/2002)
Notárska zápisnica N 67/97 Nz 59/97 - osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/16/2002)
Stanovy akciovej spoločnosti
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/16/2002)
Notárska zápisnica N 158/96 Nz 124/96 - osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/16/2002)
Notárska zápisnica N 12/96 Nz 11/96 - osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/16/2002)
Stanovy akciovej spoločnosti
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/16/2002)
Notárska zápisnica N 55/95 Nz 50/95 - osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/16/2002)
Stanovy akciovej spoločnosti
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/16/2002)
Notárska zápisnica N 157/93 Nz 157/93 - osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/16/2002)
Stanovy akciovej spoločnosti
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/16/2002)
Notárska zápisnica N 568/92 Nz 534/92 - osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/16/2002)
Stanovy akciovej spoločnosti
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/16/2002)
Notárska zápisnica N 113/92 Nz 100/92 - osvedčenie
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/16/2002)
Zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 12/16/2002)
Notárska zápisnica N 33/02 NZ 32/02 - osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/24/2002)
Výročná správa za rok 2001, účtovná závierka k 31.12.2001, konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/24/2002)
Date of updating data in databases:  05/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person