Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Trenčín
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  25024/R-Zbl

This list of documents of the company was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Slovakredit s. r. o.
 
Registered seat: 
Vajnorská 1349/14
Bratislava 831 03
 
Identification number (IČO): 
46 340 351
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
09/09/2011
 
Collection of documents: 
Zápisnica z valného zhromaždenia
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/21/2014)
Podpisový vzor
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/21/2014)
Listina štatutárneho orgánu - súhlas s ustanovením do funkcie konateľa - Ján Franek
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/09/2014)
Zápisnica z VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/09/2014)
Podpisový vzor konateľa - Ján Franek
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/09/2014)
Zápisnica z VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/20/2013)
Zápisnica z VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/09/2013)
Účtovná závierka za rok 2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2012)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 09/07/2011)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/07/2011)
Podpisový vzor a vyhlásenie konateľa -Braňo Staník
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/07/2011)
Podpisový vzor a vyhlásenie konateľa -Milan Pacas
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/07/2011)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 09/07/2011)
Date of updating data in databases:  06/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person