Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  1828/B-Zbl

Documents are deposited in the file of the new legal form of this company

Business name: 
RECTE REAL, s.r.o.
 
Registered seat: 
Černyševského 26
Bratislava 851 01
 
Identification number (IČO): 
35 751 304
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
08/18/1998
 
Collection of documents: 
Spoločenská zmluva resp. zakladateľská zmluva (listina) v znení schválenom rozhodnutím o zmene právnej formy
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 12/23/2011)
notárska zápisnica N 554/2002, Nz 554/2002 zo dňa 25.7.2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/29/2002)
podpisové vzory Ing. Erika Kroupová, Alica Jurčová, Ing. Irena Krajčovičová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/29/2002)
správa audítora za rok 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/29/2002)
Účtovná závierka za rok 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/07/2005)
Správa nezávislého audítora za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/22/2006)
Výročná správa za rok 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/20/2007)
Správa audítora za rok 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/20/2007)
Účtovná závierka za rok 2007, audítorská správa
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/18/2008)
Výročná správa za rok 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/18/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.3.2009 ( 2x )
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/23/2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady, zo dňa 21.3.2009 ( 2x )
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/23/2009)
Výročná správa za rok 2008, audítorská správa a účtovná závierka 2008 ( 2x )
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/23/2009)
Znalecký posudok, ak obchodná spoločnosť mení právnu formu na obchodnú spoločnosť, na ktorých vznik sa vyžaduje vloženie vkladov spoločníkov do obchodnej spoločnosti, ktorým sa preukazuje, že hodnota vlastného imania obchodnej spoločnosti ku dňu spracovan
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 12/23/2011)
Rozhodnutie o zmene právnej formy
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 12/23/2011)
Date of updating data in databases:  01/20/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person