Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Bratislava III
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  1837/B-Zbl

Business name: 
Správcovská spoločnosť, a.s.
 
Registered seat: 
Hattalova 12/A
Bratislava 831 03
 
Identification number (IČO): 
35 751 754
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
08/27/1998
 
Collection of documents: 
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2024)
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2024)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/04/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/04/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/31/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/31/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2019)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia z dňa 12.10.2018
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/12/2018)
Podpisový vzor - Ing. Karol Švéda
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/12/2018)
Podpisový vzor - Ing. Michal Benedik
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/12/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/14/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/14/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/09/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/09/2017)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Karol Švéda
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/08/2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 16.8.2016, listina prítomných, zoznam akcionárov, plnomocenstvo
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/08/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/23/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/24/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/22/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/10/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/09/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/05/2015)
účtovná závierka za rok 2014, výročná správa, správa audítora, zápisnica
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/04/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/07/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/02/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/02/2014)
zápisis zo zasadnutia Valného zhromaždenia zo dňa 26.03.2013
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/26/2013)
výročná správa 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/26/2013)
dodatok správy audítora zo dňa 18.04.2013
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/26/2013)
účtovná závierka 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/26/2013)
účtovná závierka za rok 2011, správa audítora, zápis z valného zhromaždenia, dodatok správy audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/27/2012)
Účtovná závierka za rok 2010. správa audítora, Zápis zo zasadnutia VZ,
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/20/2011)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora, zápis z valného zhromaždenia
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/30/2010)
Zápis zo zasadnutia valného zhormaždenia zo dňa 26.3.2009
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/07/2009)
Úplné znenie stanov a.s. z 28.4.2009
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/07/2009)
Podpisové vzory - Mikuláš Bíro, Ing. Jaroslav Klimo, Ing. Juraj Gross, Ing. Alexej Lednár, Ing. Peter Hrnčiar, Katarína Tereková, Jana Bargárová, Ing. František Major, Ing. Michal Benedik
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/07/2009)
Zápis zo zasadnutia riadneho Valného zhromaždenia zo dňa 26.3.2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/21/2009)
Výročná správa za rok 2008,Správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/21/2009)
Účtovná závierka za rok 2008,Správa nezávislého audítora zo dňa 16.3.2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/21/2009)
účtovná závierka za rok 2007, výročná správa za rok 2007, správa nezávislého audítora za rok 2007 zo dňa 18.03.2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/11/2008)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.03.2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/11/2008)
Výročná správa za rok 2006, Správa audítora, Zápisnica z valného zhromaždenia a Účtovná závierka za rok 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2007)
Zápis zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.3.2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2006)
Správa nezávislého audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2006)
Správa nezávislého audítora a Účtovná závierka k 31.12.2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 26.10.2005
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/31/2005)
Listina prítomných na MVZ z 26.10.2005
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/31/2005)
Správa nezávislého audítora za rok 2004, zápis z valného zhromaždenia z 29.3.2005, správa nezávislého audítora o súlade výročnej správy za rok 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/02/2005)
Výročná správa za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/03/2004)
Audítorská správa za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/03/2004)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/03/2004)
Podpisové vzory - Ing. Juraj Gross, Ing. Jaroslav Klimo, Mikuláš Bíro
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/20/2003)
Podpisové vzory - Ing. Peter Hrnčiar, CSc., Ing. Alexej Lednár, Ing. Peter Kažimír, Ing. František Major, Jana Bargárová, Tatiana Šujanská
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/20/2003)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/20/2003)
Podpisový vzor - Ing. Juraj Gross
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/20/2003)
Zápis z valného zhromaždenia zo dňa 23.4.2003 a prezenčná listina z VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/20/2003)
Plnomocenstvo
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/20/2003)
Zápis z valného zhromaždenia zo dňa 23.4.2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/20/2003)
Notárska zápisnica N 802/2002, NZ 797/2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/25/2002)
Stanovy a.s.
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/25/2002)
Správa audítora o audite výročnej správy za rok 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/10/2002)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/10/2002)
Výročná správa za rok 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/10/2002)
Date of updating data in databases:  07/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person