Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Košice
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  240/V-Zbl

This list of documents of the company was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
COLAS Slovakia, a.s.
 
Registered seat: 
Orešianska 3168/7
Trnava 917 01
 
Identification number (IČO): 
31 651 402
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
05/01/1992
 
Collection of documents: 
Osvedčenie o priebehu a výsledkoch valného zhromaždenia - notárska zápisnica.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/03/2021)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/03/2021)
Podpisový vzor (Jaroslav Mikus).asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/03/2021)
Súhlas s kandidatúrou na člena dozornej rady (Kristina Gasparova).asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/03/2021)
Súhlas s kandidatúrou na člena dozornej rady (Matus Betak) .asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/03/2021)
Volebná komisia (kandidáti na člena dozornej rady).asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/03/2021)
Protokol o výsledku volieb člena dozornej rady.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/03/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/16/2021)
Výročná správa za rok 2020
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2021)
Vyhlásenie a podpisový vzor 2.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/07/2020)
Vyhlásenie a podpisový vzor 1.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/07/2020)
Vzdanie sa funkcie Milan Balážik.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/07/2020)
Zápisnica z dozornej rady.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/07/2020)
Zápisnica z dozornej rady.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/07/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2020)
Výročná správa za rok 2019
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2020)
Zápisnica
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/31/2020)
Osvedčenie
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 01/31/2020)
Návrh Zmluvy o zlúčení
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 11/14/2019)
Znalecký posudok č. 27/2019
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 06/04/2019)
Znalecký posudok č. 27/2019 - príloha č.4
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 06/04/2019)
Znalecký psudok č. 27/2019 - príloha č.3
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 06/04/2019)
Znalecký posudok č. 27/2019 príloha č. 2
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 06/04/2019)
Znalecký posudok č. 27/2019 príloha č.1
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 06/04/2019)
Vyhlásenie predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby, a.s.o splatení nepeňažného vkladu
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 06/04/2019)
Osvedčenie o priebehu a výsledkoch riadneho VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/04/2019)
Stanovy spoločnosti
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/04/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/04/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2019)
Výročná správa za rok 2018
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2019)
Stanovy spoločnosti
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/13/2018)
Osvedčenie o priebehu a výsledkoch riadneho valného zhromaždenia
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/13/2018)
Vyhlásenie predstavenstva spoločnosti o splatení vkladov
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/13/2018)
Zápisnica z DR
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/30/2018)
Osvedčenie o priebehu VZ - N 900/2018
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/30/2018)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/30/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/26/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2018)
Stanovy - 18.12.2017
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/09/2018)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/20/2017)
Podpisový vzor člena predstavenstva E.J.Ch.Biguet
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/20/2017)
Zápisnica zo zasadania DR
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/20/2017)
Osvedčenie o priebehu MVZ - N 711/2017
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/20/2017)
Osvedčenie o ŽO
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/20/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/22/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/16/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/16/2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/15/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/15/2017)
Zápisnica z MVZ, listina prítomných
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/21/2017)
Zápisnica z MVZ - N 727/2016, Nz 23736/2016 NCRIs 24424/2016
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/23/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/04/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/17/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/17/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/17/2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/15/2016)
Zápisnica č. 2/2015 zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/05/2015)
Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva - Nicolas Paul Marc Didier
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/05/2015)
Čestné vyhlásenie - Ing. Miroslav Hric
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/05/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/25/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/24/2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/18/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/28/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/28/2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/26/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/26/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/26/2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/26/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/26/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/26/2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/26/2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/06/2014)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady, Prezenčná listina
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/22/2014)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/19/2013)
Vyhlásenie a podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Pavol Kováčik
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/19/2013)
Vyhlásenie a podpisový vzor člena predstavenstva - Philippe Étienne Pierre Corbel
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/19/2013)
Čestné vyhlásenie o zmene adresy trvalého pobytu
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/19/2013)
Stanovy
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 07/30/2013)
Notárska zápisnica č. N 1765/2013, Nz 20824/2013, NCRIs 21330/2013 - O priebehu a výsledkoch MVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/30/2013)
Správa audítora 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/24/2013)
Správa audítora 2012 a konsolidovaná účt. závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/24/2013)
Zápisnica z MVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/14/2013)
Vzdanie sa členstva v Dozornej rade - Daniel Ducroix
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/14/2013)
Správa audítora 2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/21/2013)
Správa audítora 2011 - konsolidovaná účt. závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/21/2013)
Vyhlásenie a podpisový vzor člena predstavenstva - Philippe Étienne Pierre Corbel
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/20/2012)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/02/2012)
Vyhlásenie a podpisový vzor člena predstavenstva - Éric Biguet
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/02/2012)
Vyhlásenie a podpisový vzor člena predstavenstva - Nicolas Didier
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/02/2012)
Vyhlásenie a podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Juraj Serva
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/02/2012)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Serge Cavasino
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/14/2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/14/2012)
Správa audítora 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/11/2011)
Správa audítora 2010 a konsolidovaná účt. závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/11/2011)
Notárska zápisnica N 511/2011, Nz 24294/2011, NCRls 24919/2011
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/07/2011)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/07/2011)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/07/2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Gilles Duchatel
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/07/2011)
podpisový vzor - Ing.Pavol Kováčik
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/23/2010)
zápisnica z DR
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/23/2010)
zápisnica z DR
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/04/2010)
podpisový vzor - Francis Grass
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/04/2010)
Správa audítora 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/06/2010)
Správa audítora k konsolidovaná účt. závierka 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/06/2010)
Výročná správa 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/06/2010)
Stanovy-úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/29/2010)
Záverečný protokol o priebehu a výsledku konania volieb
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/29/2010)
Notárska zápisnica N 169/2009, Nz 20621/2009, NCRIs 20850/2009
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/20/2010)
Stanovy-úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/20/2010)
Súhlas so zvolením a podpisový vzor člena predstavenstva-Alain Jeziorny
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/20/2010)
vyhlásenie a podpisový vzor - Eric Plouzennec
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/12/2010)
vyhlásenie a podpisový vzor - Ing. Jaroslav Jarábek
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/12/2010)
vyhlásenie a podpisový vzor - Francis Grass
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/12/2010)
zápisnica zo zasadnutia DR
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/12/2010)
Výročná správa 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/26/2010)
Správa audítora 2008 a konsolidovaná účt. závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/26/2010)
Správa nezávislého audítora 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/26/2010)
Výročná správa 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/25/2008)
Účtovná závierka 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/25/2008)
Konsolidovaná účtovná závierka 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/25/2008)
Notárska zápisnica č. N 208/2007, Nz 27772/2007, NCRls 27610/2007
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/09/2008)
správa auditora 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/20/2007)
účtovná závierka 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/20/2007)
Konsolidovaná účtovná závierka 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/20/2007)
Správa nezávislého auditora 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/20/2007)
Výročná správa za rok 2005 - 1x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/24/2007)
Správa audítora k 31.12.2005 + správa nezávislého audítora akonsolidovaníéúčtovné výkazy za rok končiaci sa 31. decembra 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/25/2006)
Výročná správa za rok 2004 - 1x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/25/2006)
Notárska zápisnica č. N 250/2005, Nz 36031/2005, NCRls 35523/2005
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/16/2006)
Podpisový vzor – Ing. A. Senderák, Ing. J. Jarábek
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/16/2006)
Správa audítora za rok 2004 - 2x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/26/2005)
Konsolidovaná účtovná závierka 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/23/2005)
Účtovná závierka 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/23/2005)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/02/2004)
Zápisnica z 12. RVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/02/2004)
Notárska zápisnica č. N 406/2004, Nz 61993/2004
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/02/2004)
Zápisnica zo zasadania DR
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/02/2004)
Podpisový vzor - Ing. P. Šandor, Ing. P. Mertus, Ing. J. Jarábek
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/02/2004)
Záverečný protokol o voľbách členov DR
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/30/2004)
Výpis zo živnostenského registra č. Žo-802-6056
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 07/29/2004)
Notárska zápisnica N 159/2004, Nz 19543/2004
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/28/2004)
Účtovná závierka 2002 - 2x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/19/2004)
Konsolid.účt. závierka 2002 - 2x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/19/2004)
Výročná správa 2002 - 2x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/19/2004)
Notárska zápisnica č. N 482/2003, Nz 61597/2003
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/21/2003)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/21/2003)
Podpisové vzory: Mgr.Braňo Prieložný-predseda dozornej rady, 12/11/2002,Ing.Vojtech Riník-podpredseda dozornej rady-20/11/2002,Ing. Jaroslav Jarábek-podpredseda predstavenstva-18/12/2002,Mgr.Karol Rajnoha-člen dozornej rady 18/11/2002,Ing.Cyril Homza-člen dozornej rady18/11/2002,JUDr.Juraj Koval-člen dozornej rady-07/11/2002,Ing. Radovan Ujházy-člen dozornej rady-26/11/2002-2x
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/27/2002)
Výročná správa 2001 - 2x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/10/2002)
Ročná závierka 2001 s výrokom audítora + konsolidovaná účtovná závierka s výrokom audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/25/2002)
Notárska zápisnica N 719/02, Nz 709/02
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/01/2002)
Zápisnica zmimoriad. zasadnutia predstavenstva
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/01/2002)
Zápisnica z 10. riadneho VZ + listina prítomných
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/01/2002)
Podpisový vzor
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/26/2002)
Konsolid.závierka 2001 s výrokom audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/17/2002)
Účtovná závierka 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/03/2002)
Notárska zápisnica N 162/02, Nz 159/02
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/24/2002)
Podpis. vzory predstavenstva - Remeta, Rajek, Petrík, Bartek, Jarábek
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/24/2002)
Výročná správa 2000
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/08/2001)
Konsolid. účt. závierka 2000
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2001)
Ročná účtovná závierka 2000
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/04/2001)
Výročná správa 1999
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/31/2000)
Konsolid. účt. závierka, príloha a audítorská správa 1999
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/14/2000)
Účtovná závierka, príloha a audítorska správa 1999
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/22/2000)
Konsolidovaná účt. závierka 1998, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/24/1999)
Výročná správa 1998
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/24/1999)
Výročná správa 1997
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/25/1998)
Konsolidovaná účt. závierka 1997
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/25/1998)
Konsolidovaná účt. závierka 1996
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/1997)
Výročná správa 1996
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/1997)
Konsolidovaná účt. závierka 1995, Výročná správa 1995
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/21/1996)
Konsolidovaná účt. závierka 1994, Výročná správa 1994
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/19/1996)
Výzva 1996
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/15/1996)
Konsolid. účt. závierka, príloha 1993
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/31/1995)
Date of updating data in databases:  11/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person