Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Trnava
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Dr Insert No.:  24/T-Zbl

Business name: 
Piešťanské stavebné bytové družstvo
 
Registered seat: 
Ružová 8
Piešťany 921 01
 
Identification number (IČO): 
00 678 953
 
Legal form: 
Cooperative
 
Date of entry: 
04/26/1990
 
Collection of documents: 
Prehľad hospodárskych výsledkov za 1.-12.2022
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/02/2023)
Zápisnica o výsledku vyhláseného písomného hlasovania delegátov Zhromaždenia delegátov z 30.5.2023
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/02/2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/01/2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/08/2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/08/2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/31/2022)
Prehľad hospodárskych výsledkov za 1.-12.2021
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/27/2022)
Zápisnica o výsledku vyhláseného písomného hlasovania delegátov ZD z 24.5.2022
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/27/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/09/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/09/2022)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva z 8.12.2021
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/25/2022)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 01/25/2022)
Zápisnica o výsledku vyhláseného písomného hlasovania delegátov Zhromaždenia delegátov PSBD z 12.5.2021
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/28/2021)
Úplné znenie Rokovací poriadku PSBD
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/28/2021)
Prehľad hospodárskych výsledkov za 1.-12.2020
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/28/2021)
Úplné znenie stanov PSBD
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/28/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/15/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/11/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/11/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/07/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/07/2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/17/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/19/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/19/2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/28/2019)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/02/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/31/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/30/2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/26/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/01/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.rtf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/01/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/01/2018)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/09/2017)
Rokovací poriadok
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/09/2017)
Volebný poriadok
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/09/2017)
Zápis zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov z 18.05.2017
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/09/2017)
Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov z 18.05.2017
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/09/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/23/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/01/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/01/2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/30/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/25/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/24/2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/30/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/10/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/09/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/07/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/07/2015)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Stanislav Strnad
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/21/2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Mária Tomášková
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/21/2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Zita Bruneková
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/21/2014)
Zápis zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov z 23.10.2014
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/21/2014)
Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/21/2014)
Správa volebnej komisie
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/21/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/22/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/25/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/25/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/25/2014)
Účtovná závierka k 31.12.2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/27/2013)
Účtovná závierka k 31.12.2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/28/2012)
Účtovná závierka k 31.12.2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/27/2011)
Účtovná závierka k 31.12.2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/01/2010)
Zápis zo shôdze predstavenstva 26.11.2009
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/21/2009)
Správa volebnej komisie
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/21/2009)
Uznesenie zo zhromaždenia delegátov 26.11.2009
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/21/2009)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/05/2009)
Zápis zo zasadnutia zhromaždenia delegátov 17.09.2009
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/05/2009)
Uznesenie zhromaždnia delegátov 17.09.2009
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/05/2009)
Správa nezávislého audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/28/2009)
Výročná správa za rok 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/28/2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/28/2009)
Správa nezávislého audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/09/2008)
Výročná správa za rok 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/09/2008)
Účtovná závierka k 31.12.2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/09/2008)
Uznesenie č. 11.3.1. zo zasadnutia Predstavenstva PSBD zo dňa 19.12.2007
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/21/2008)
Živnostenský list
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 01/21/2008)
Správa nezávislého audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/08/2007)
Výročná správa za rok 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/08/2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/08/2007)
Účtovná závierka k 31.12.2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/07/2006)
Výročná správa za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/07/2006)
Správa nezávislého audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/07/2006)
Účtovná závierka k 31.12.2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/06/2005)
Výročná správa za rok 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/06/2005)
Správa nezávislého audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/06/2005)
Správa nezávislého audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/06/2005)
Sprievodný list
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/06/2005)
Sprievodný list
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/18/2005)
Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov.
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/18/2005)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/18/2005)
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/18/2004)
Správa nezávislého audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/18/2004)
Výročná správa za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/18/2004)
Sprievodný list
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/18/2004)
Dôvodová správa k bodu č. 7
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/18/2004)
Pozvánka
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/18/2004)
Sprievodný list
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/18/2004)
Zápis zo zasadnutia Predstavenstva PSBD č. 11/2003
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/15/2004)
Sprievodný list
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/20/2003)
Súvaha k 31.12.2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/20/2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/20/2003)
Audítorské overenie
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/20/2003)
Výročná správa k ročnej účtovnej závierke za rok 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/20/2003)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/20/2003)
Zápisnica z Vz zo dňa 28.04.2003
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/10/2003)
Rozhodnutie o udelení licencie MH SR
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/10/2003)
Sprievodný list
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/10/2003)
Zápisnica z mimoriadneho náhradného zasadnutia zo dňa 19.11.2002
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/10/2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva, Jozef Kapša
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/10/2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva, Anna Borovská
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/10/2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva, Vladimír Mišura
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/10/2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva, Ing. Peter Galo
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/10/2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva, MUDr. Zuzana Nedelková
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/10/2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva, Ing. Július König
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/10/2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva, Ing. Anna Baničová
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/10/2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva, JUDr. Daniela Suchánková
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/10/2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva, Peter Strečanský
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/10/2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva, Jaroslav Špička
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/10/2003)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/05/2002)
Súvaha k 31.12.2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/20/2002)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/20/2002)
Výrok audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/20/2002)
Date of updating data in databases:  12/07/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person