Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Košice
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  29514/V-Zbl

Business name: 
MT Building s.r.o.
 
Registered seat: 
Revúcka 983/14
Košice - mestská časť Pereš 040 11
 
Identification number (IČO): 
46 563 121
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
03/22/2012
 
Collection of documents: 
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/30/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/01/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/01/2020)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/06/2020)
úplné znenie SZ.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/08/2020)
Podpisový vzor.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/08/2020)
Zapisnica z VZ.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/08/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/14/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/14/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/01/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/01/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/03/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/02/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/19/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/19/2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/26/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/26/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/25/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/25/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/19/2015)
Kúpna zmluva (nehnuteľnosť)
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/03/2014)
Znalecký posudok číslo úkonu 179/2014
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 09/03/2014)
SZ.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/27/2014)
zapisnica.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/27/2014)
Podpisový vzor konateľa
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/27/2014)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/27/2014)
Vyhlásenie správcu vkladu
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 03/21/2012)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/21/2012)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 03/21/2012)
Podpisový vzor konateľa MT Building s.r.o.
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/21/2012)
Podpisový vzor konateľa 2
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/21/2012)
Date of updating data in databases:  06/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person