Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Trenčín
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  26184/R-Zbl

This list of documents of the company was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
inPack s. r. o.
 
Registered seat: 
Gercenova 4
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
 
Identification number (IČO): 
46 017 054
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
02/17/2011
 
Collection of documents: 
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/01/2016)
Zakladateľská listina
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/01/2016)
Podpisový vzor konateľa
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/01/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/02/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/02/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/23/2012)
Pozvánka na valné zhromaždenie
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/23/2012)
Listina prítomných spoločníkov na valnom zhromaždení
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/23/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka - odvolanie konateľa
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/23/2012)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/23/2012)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/23/2012)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 01/26/2011)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 01/26/2011)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 01/26/2011)
Podpisový vzor konateľa - Roman Bielich
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/26/2011)
Podpisový vzor konateľa - Pavel Sokol
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/26/2011)
Date of updating data in databases:  09/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person