Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Prešov
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  26059/P-Zbl

Business name: 
LIMAR PREŠOV, s.r.o.
 
Registered seat: 
Pod komínom 8
Prešov 080 01
 
Identification number (IČO): 
46 646 027
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
05/23/2012
 
Collection of documents: 
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 04/20/2012)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 04/20/2012)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 04/20/2012)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/20/2012)
podpisový vzor
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/20/2012)
podpisový vzor
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/20/2012)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/31/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/01/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/01/2014)
Zápisnica z VZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/10/2014)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/13/2014)
Zápisnica z VZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/13/2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/17/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/18/2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/16/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/17/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/14/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/14/2017)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/16/2017)
Zápisnica z VZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/16/2017)
Osvedčenie o podnikaní.zep 9.10.2017
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 10/16/2017)
Osvedčenie o podnikaní.zep 10.10.2017
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 10/16/2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/17/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/17/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/03/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/03/2019)
Zápisnica z VZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/18/2021)
Zápisnica z MVZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/18/2021)
Spoločenská zmluva.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/18/2021)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 02/18/2021)
Podpisový vzor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/18/2021)
Zápisnica z MVZ.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/13/2021)
Udelenie prokúry.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/13/2021)
Súhlas s vymenovaním do funkcie prokuristu.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/13/2021)
Date of updating data in databases:  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person