Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Bratislava III
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  5552/B-Zbl

Business name: 
Nová Nitra I, a. s.
 
Registered seat: 
Malý trh 2/A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
 
Identification number (IČO): 
46 673 318
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
05/30/2012
 
Collection of documents: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/01/2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/01/2024)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/17/2024)
Súhlas s menovaním do funkcie a podpisový vzor BP.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/11/2023)
N-095-23-nova nitra I.asice - NZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/13/2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/09/2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/09/2023)
Návrh Zmluva o zlúčení.asice
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 01/25/2023)
Príloha k Návrhu ZMLUVY O ZLÚČENÍ SPOLOČNOSTÍ (stanovy).asice
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 01/25/2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/31/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/14/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/14/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/17/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/17/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/17/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2021)
Súhlas s voľbou za člena predstavenstva spoločnosti a podpisový vzor člena predstavenstva spoločnosti_p. Abdulloev .asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/22/2021)
Súhlas s voľbou za člena dozornej rady spoločnosti a podpisový vzor člena dozornej rady spoločnosti_Mgr. Bolek .asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/22/2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/16/2021)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/21/2020)
Čestné vyhlásenie navrhovateľa, ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy. Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/21/2020)
Znalecký posudok č. 13/2020 1. časť.asice
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 04/23/2020)
Znalecký posudok č. 13/2020 2. časť.asice
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 04/23/2020)
Znalecký posudok č. 13/2020 3. časť.asice
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 04/23/2020)
Znalecký posudok č. 13/2020 4. časť .asice
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 04/23/2020)
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k pozemku.asice
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 04/23/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/16/2020)
Plnomocenstvo AK.zepx
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/12/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/20/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/20/2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/16/2019)
plnomocenstvo.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/14/2018)
Podpisovy vzor Bartek NN I.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/14/2018)
Podpisovy vzor Danišek NN I.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/14/2018)
Podpisovy vzor Radošovský NN I.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/14/2018)
Rozhodnutie 1A NN I.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/14/2018)
Zapisnica o zasadani DR NN I.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/14/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/28/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/28/2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/30/2017)
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 25.10.2017
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/13/2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/01/2017)
rozhodnutia predstavenstva o zvyseni zakladneho imania 072017.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/25/2017)
rozhodnutie jedineho akcionara o povereni predstavenstva zvysit zakladne imanie.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/11/2017)
plnomocenstvo 10072017.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/11/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/01/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/01/2017)
stanovy z 12.8.2016- po zvýšení ZI.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 08/17/2016)
notárska zápisnica- rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení ZI z 26.07.2016.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 07/28/2016)
plnomocenstvo.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/28/2016)
Stanovy z 19.04.2016.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/20/2016)
Podpisový vzor Bolek.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/20/2016)
Podpisový vzor Abdulloev.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/20/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/06/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/06/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/15/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/15/2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/02/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/01/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/31/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/31/2014)
Zápisnica o mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti zo dňa 10.07.2013, listina prítomných
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/06/2013)
účtovná závierka 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2013)
Podpisový vzor - Martin Hrbáň zo dňa 30.05.2012
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/19/2012)
Podpisový vzor - Miroslav Útly zo dňa 10.09.2012
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/19/2012)
Podpisový vzor - Ing. Jozef Radošovský zo dňa 27.08.2012
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/19/2012)
Podpisový vzor - Juraj Bačík zo dňa 10.09.2012
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/19/2012)
Date of updating data in databases:  06/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person