Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  82281/B-Zbl

Business name: 
AbbVie Holdings s. r. o.
 
Registered seat: 
Karadžičova 10
Bratislava 821 08
 
Identification number (IČO): 
46 722 441
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
06/26/2012
 
Collection of documents: 
účtovná závierka za rok 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/26/2013)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 06/19/2012)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 06/19/2012)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 06/19/2012)
Súhlas s vymenovaním do funkcie konateľa a podpisový vzor - Ing. Monika Pősová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/19/2012)
Súhlas s vymenovaním do funkcie konateľa a podpisový vzor - MUDr. Branislav Trutz
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/19/2012)
úplné znenie spoločenskej zmluvy navrhovateľa
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/16/2012)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/15/2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/20/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/20/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/24/2016)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/26/2017)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/27/2017)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/31/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/07/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/29/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/14/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/14/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/20/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/20/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/20/2018)
Plnomocenstvo zo dňa 16.5.2019
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/03/2019)
Vyhlásenie a podpisový vzor - Robert Andrew Michael
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/03/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/11/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/11/2019)
Vyhlásenie konateľa.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/23/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/28/2019)
Rozhodnutia spoločníkov spoločnosti AbbVie Holdings s. r. o. zo dňa 1.1.2013 - spoločník AbbVie International S.á r.l.
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/15/2013)
Rozhodnutia spoločníkov spoločnosti AbbVie Holdings s. r. o. zo dňa 1.1.2013 - spoločník AbbVie Investments S.á r.l.
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/15/2013)
Plnomocenstvo zo dňa 28.09.2012
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/19/2012)
podpisové vzory-William Joseph Chase, Ing. Monika MOjžišová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/25/2013)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 18.10.2012
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/19/2012)
Zmalecký posudok č. 7/2012
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 04/04/2013)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/23/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/23/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/28/2020)
Zoznam spoločníkov k 31.05.2021.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/22/2021)
Spoločenská zmluva - úplné znenie.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/22/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/23/2021)
úplné znenie spoločenskej zmluvy
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 01/27/2022)
Date of updating data in databases:  06/23/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person