Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Banská Bystrica
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  22745/S-Zbl

Business name: 
DIABENE, spol. s r.o.
 
Registered seat: 
Starohorská 6156/68
Banská Bystrica 974 11
 
Identification number (IČO): 
46 741 011
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
08/17/2012
 
Collection of documents: 
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/07/2012)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 08/07/2012)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 08/07/2012)
Písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/07/2012)
podpisový vzor
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/07/2012)
Listina, ktorou sa preukazuje ...
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 08/07/2012)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/25/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/25/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/25/2014)
Osvedčenie živnosť DIABENE.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 06/24/2014)
Zakladateľská listina DIABENE.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/24/2014)
Rozhodnutie spolocnika DIABENE.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/24/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/25/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/26/2015)
DIABENE rozhodnutie spoločníka o menovaní konateľa Mgr. Kamila Bartka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/13/2013)
DIABENE zakladateľská listina k 11.11.2013
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/13/2013)
DIABENE podpisový vzor konateľa Mgr. Kamila Bartka
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/13/2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/21/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/22/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/21/2016)
Podpisovy vzor.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/21/2016)
Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/21/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/21/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/21/2016)
Date of updating data in databases:  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person