Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Bratislava III
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  83528/B-Zbl

Business name: 
EXPO2020, s. r. o.
 
Registered seat: 
Kopčianska 10
Bratislava 851 01
 
Identification number (IČO): 
46 778 331
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
08/22/2012
 
Collection of documents: 
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/15/2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/15/2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/31/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/31/2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/21/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/21/2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/01/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/01/2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/22/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/22/2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/11/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/11/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/09/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/09/2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/07/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/06/2016)
úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 25.01.2016
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/27/2016)
Podpisový vzor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/18/2015)
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 11.2.2015
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/18/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/18/2015)
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 1.4.2015
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/15/2015)
Zakladateľská listina zo dňa 1.4.2015
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/15/2015)
Podpisový vzor Vojtech Kiss
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/15/2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/02/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/25/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/25/2015)
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.2.2015
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/16/2015)
Dodatok k zakladateľskej listine zo dňa 13.2.2015
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/16/2015)
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.8.2014
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/04/2014)
Zakladateľská listina zo dňa 26.08.2014
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 09/04/2014)
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.08.2014
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/04/2014)
Zakladateľská listina zo dňa 26.8.2014
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/04/2014)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 28.08.2014
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/04/2014)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 28.8.2014
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/04/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/02/2014)
osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 08/15/2014)
rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/15/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/16/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/13/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/12/2014)
Účtovná závierka za rok 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/30/2013)
Rozhodnutia jediného spoločníka, 4.6.2013
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/07/2013)
Úplné znenie zakladateľskej listiny, 4.6.2013
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/07/2013)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 08/14/2012)
Akceptačná listina a podpisový vzor konateľa
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/14/2012)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 08/14/2012)
osvedčenie o živnostenskom oprávnení doplnenie
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 08/14/2012)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 08/14/2012)
Date of updating data in databases:  12/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person