Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Bratislava III
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Po Insert No.:  2126/B-Zbl

Business name: 
AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 
Registered seat: 
AC Diplomat, Palisády 29
Bratislava 811 06
 
Identification number (IČO): 
47 241 128
 
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
 
Date of entry: 
09/06/2012
 
Date of deletion: 
12/12/2020
 
Collection of documents: 
Rozhodnutie zriaďovateľa z 19.4.2017
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/17/2017)
Podpisový vzor - Peter James King
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/17/2017)
Zápisnica zo schôdze členov predstavenstva zahraničnej osoby
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/30/2012)
Spoločenská zmluva
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/30/2012)
Stanovy spoločnosti
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/30/2012)
Zakladateľský dokument zahraničnej osoby
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 08/28/2012)
Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/28/2012)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 08/28/2012)
Stanovy zahraničnej osoby, ak boli prijaté
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 08/28/2012)
Čestné vyhlásenie a podpisový vzor vedúceho organizačnej zložky
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/28/2012)
Date of updating data in databases:  02/29/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person