Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Bratislava III
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  19568/B-Zbl

Business name: 
AUSTRIA BETON WERK s.r.o.
 
Registered seat: 
Poľnohospodárske družstvo
Kráľová pri Senci 900 50
 
Identification number (IČO): 
35 771 895
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
09/06/1999
 
Collection of documents: 
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/22/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/22/2023)
Výročná správa za rok 2021
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/27/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/01/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/30/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/30/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/07/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2021)
Výročná správa za rok 2019
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/20/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/28/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/29/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/29/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/11/2019)
Výročná správa za rok 2018
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/11/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/17/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/17/2019)
Výročná správa za rok 2017.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/29/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/29/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/14/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/14/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/01/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/01/2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/29/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/07/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/06/2017)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/09/2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/09/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/22/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/10/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/04/2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/19/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/11/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/10/2015)
Výročná správa za rok 2013 - časť 3.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/28/2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/28/2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.doc
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/28/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/20/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/20/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/20/2014)
Výročná správa za rok 2012, vyhlásenie
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/20/2013)
Výročná správa za rok 2011, vyhlásenie
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/26/2012)
účtovná závierka za rok 2010, výročná správa, správa audítora, vyhlásenie
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/25/2011)
výročná správa 2009, vyhlásenie
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/26/2010)
S práva o overení súladu zo dňa 28.05.2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/30/2009)
Výročná správa za rok 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/30/2009)
Účtovná závierka za rok 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/30/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka za rok 2008
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/30/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 27.06.2008
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/28/2008)
Vyhlásenie konateľa zo dňa 17.07.2008
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 07/28/2008)
Úplne znenie zakladateľskej listiny spoločnosti zo dňa 27.06.2008
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/28/2008)
Výročná správa ku dňu 31.12.2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/28/2008)
rozhodnutie 11.4.2008
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/22/2008)
Účtovná závierka za rok 2007, rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.4.2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/15/2008)
účtovná závierka za rok 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/18/2007)
účtovná závierka za rok 2005, rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/17/2007)
rozhodnutie jediného spoločníka, účtovná závierka za rok 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/17/2007)
účtovná závierka za rok 2003, rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/17/2007)
účtovná závierka za rok 2004, rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/17/2007)
Účtovná závierka za rok 2005, rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.12.2006.
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/25/2007)
Notárska zápisnica N 306/02, Nz 306/02
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/16/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.11.2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/16/2002)
Date of updating data in databases:  09/25/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person