Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  84808/B-Zbl

Business name: 
VI GROUP Septimo s. r. o.
 
Registered seat: 
Roľnícka 157
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
 
Identification number (IČO): 
47 242 639
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
10/19/2012
 
Collection of documents: 
Účtová zavierka spoločnosti KS Development s.r.o..zep
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/29/2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/22/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/22/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/22/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/29/2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/04/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/25/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/18/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/18/2016)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 10/15/2012)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 10/15/2012)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 10/15/2012)
Podpisový vzor konateľa JUDr. Milan Banas
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/15/2012)
Podpisový vzor konateľa JUDr. Pavel Poliak
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/15/2012)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/01/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/02/2017)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/02/2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/09/2014)
Podpisový vzor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/09/2014)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/14/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/14/2018)
rozhodnutie jediného spoločníka 1.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/27/2016)
rozhodnutie jediného spoločníka 2.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/27/2016)
osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 06/27/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2019)
rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/20/2017)
Podpisovy vzor.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/20/2017)
Podpisovy vzor Ing,arch.Richard Duška.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/20/2017)
úplné znenie SZ.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 02/02/2018)
rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/02/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/18/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/18/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/17/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/17/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/02/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/02/2022)
spoločenská zmluva.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 05/17/2019)
zápisnica z VZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/17/2019)
poverovacia listina Barbora Vargová.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/17/2019)
poverovacia listina Ivan Nemeth.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/17/2019)
Date of updating data in databases:  05/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person