Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Prešov
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  26985/P-Zbl

Business name: 
Vuestro, s. r. o.
 
Registered seat: 
Mirka Nešpora 5/4875
Prešov 080 01
 
Identification number (IČO): 
46 882 014
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
11/27/2012
 
Collection of documents: 
Rozhodnutie jediného spoločníka Sro.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/13/2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/19/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/19/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/19/2014)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/30/2012)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 10/30/2012)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 10/30/2012)
Podpisový vzor konateľa Sro
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/30/2012)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 10/30/2012)
Date of updating data in databases:  06/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person