Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Košice I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  652/V-Zbl

Business name: 
KÚPELE ŠTÓS, a.s.
 
Registered seat: 
Štós - kúpele 235
Štós 044 27
 
Identification number (IČO): 
31 714 463
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
10/01/1995
 
Collection of documents: 
rozhodnutie o premene menovitej hodnoty
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/20/2010)
Zápisnica z rokovania riadneho VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/11/2012)
Zápisnica VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/20/2010)
Zápisnica z VZ - notárska zápisnica N 32/2007, Nz 5763/2007, NCRIs 5768/2007
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/20/2010)
Zápisnica z MVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/20/2010)
Zápisnica z MVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/20/2010)
Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia akcionárov akciovej spoločnosti
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/08/2015)
Notárska zápisnica N 133/2015, Nz 20807/2015, NCRls 21333/2015
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/08/2015)
Zápisnica z VZ, výročná správa 2015, správa audítora, účtovná závierka, plná moc, podpisový vzor člena DR - V.Nôtová
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/14/2017)
Zápisnica z VZ, plná moc, Osvedčenie o priebehu RVZ - N 416/2016, Stanovy
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/14/2017)
Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/08/2018)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/08/2018)
Notárska zápisnica N 169/2003, NZ 49307/2003 zo dňa 18.6.2003 - 1x
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/17/2003)
Zápisnica o priebehu volieb v dozornej rade
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/20/2010)
Zápisnica z VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/20/2010)
Zápisnica z VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/29/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/17/2021)
Zápisnica z valného hromaždenia .asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/02/2022)
Notárska zápisnica N 346/02,NZ 346/02 zo dňa 15.10.2002 - 1x
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/17/2003)
úplné znenie stanov
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/20/2010)
Podpisový vzor.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/17/2021)
Podpisový vzor - Ing. Marianna Šimková; - Ing. Eva Šoltésová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/29/2002)
Podpisový vzor: MUDr. Ladislav Gerlich - člen dozornej rady - 1x
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/23/2003)
Podpisový vzor - MUDr. Alena Kotláriková, Gabriel Műller
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/23/2004)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva a člena predstavenstva-Ing. Ján Šimko
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/20/2010)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Dagmar Schweitzerová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/20/2010)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Marianna Ovčariková
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/20/2010)
Podpisový vzor - Andrea Štefanová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/08/2018)
Správa nezávislého audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/08/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/18/2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/22/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/22/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/28/2019)
Výročná správa za rok 2018
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/28/2019)
Výročná správa za rok 2014 - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/06/2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/06/2015)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/06/2016)
Výročná správa za rok 2017.docx
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/19/2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/29/2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/16/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/16/2020)
Audítorská správa s účtovnou závierkou za rok 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/03/2010)
Dodatok správy audítora s účtovnou závierkou za rok 2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/05/2012)
Dodatok správy audítora s účtovnou závierkou za rok 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/17/2012)
Dodatok správy audítora s účtovnou závierkou za rok 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/17/2013)
Audítorská správa, správa o hospodárení spoločnosti, účtovná závierka 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/23/2004)
Audítorská správa a účtovná závierka za rok 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/05/2005)
Audítorská správa a účtovná závierka za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/23/2007)
Audítorská správa a účtovná závierka za rok 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/23/2007)
Audítorská správa s účtovnou závierkou za rok 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/20/2010)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/22/2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/09/2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/30/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/30/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/22/2018)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/06/2015)
Výročná správa za rok 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/20/2010)
Účtovná závierka k 30.09.2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/20/2010)
Výročná správa 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/03/2010)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/18/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/19/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/18/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/19/2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/05/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/21/2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/26/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.odt
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/26/2017)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/06/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/06/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.jpg
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.jpg
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/28/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 3.jpg
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/28/2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/11/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/11/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/11/2014)
Výročná správa za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/20/2010)
Účtovná závierka k 31.12.2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/20/2010)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/06/2022)
Správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/20/2010)
Stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/20/2010)
Stanovisko dozornej rady k účtovnej závierka za rok 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/20/2010)
Audítorská správa s účtovnou závierkou za rok 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/28/2008)
Výročná správa za rok 2019
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/23/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/23/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/26/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/03/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/03/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/03/2021)
Výročná správa za rok 2020
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/03/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/09/2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/15/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/15/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/18/2022)
Výročná správa za rok 2021
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/18/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/28/2022)
Uznesenie.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/17/2021)
Prezenčná listina z MVZ
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/20/2010)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení: OU-KS-OZP-2015/006159-2
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 07/08/2015)
ŽL č. OŽP-C/2007/00355-7až17/CR1
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 04/20/2010)
Rozhodnutie KSK - povolenie
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 02/14/2017)
Vyhlásenie predstavenstva o splatení základného imania
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 04/20/2010)
Date of updating data in databases:  03/17/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person