Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  2213/B-Zbl

Business name: 
DIGNITA, a.s. v likvidácii
 
Registered seat: 
Šafárikovo nám. 4
Bratislava 811 02
 
Identification number (IČO): 
35 773 731
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
10/06/1999
 
Date of deletion: 
04/14/2011
 
Collection of documents: 
Živnostenský list č. Žo - 99/10407/002/Bo zo dňa 30.9.1999
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/30/2002)
Osvedčenie o registrálcii pre DPH zo dňa 29.10.1999
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/31/2002)
Notárska zápisnica č. Nz 302/99 zo dňa 29.9.1999 - osvedčenie o rozhodnutí založení spoločnosti a úplné znenie Stanov spoločnosti
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/30/2002)
Notárska zápisnica č. Nz 326/99 zo dňa 3.11.1999 - osvedčenie o priebehu VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/30/2002)
Notárska zápisnica č. Nz 430 zo dňa 27.6.2002 - osvedčenie o priebehu riadneho VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/30/2002)
Účtovná závierka a príloha k účt. závierke za rok 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/30/2002)
Správa nezávislého audítora za rok 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/30/2002)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 25.7.2003
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/05/2003)
Podpisový vzor - Daša Draškovičová, Ing. Gabriela Pyteľová, Ing. František Šimurka, Ing. Eva Horňáková
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/05/2003)
Správa audítora a účtovná závierka spoločnosti za rok 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/29/2003)
Správa predstavenstva o hospodárení spoločnosti za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/24/2005)
Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/24/2005)
Správa dozornej rady na riadne valné zhromaždenie o výsledkoch hospodárenia za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/24/2005)
Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/24/2005)
Účtovná závierka k 31.12.2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/24/2005)
Výročná správa za rok 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/10/2010)
Výročná správa za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/28/2006)
Správa nezávislého audítora z overenia účt. závierky za rok 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/01/2003)
Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 10.7.2003
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/05/2003)
Výročná správa za rok 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/16/2007)
Účtovná závierka a výročná správa za rok 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/24/2009)
Účtovná závierka za rok 2004 a správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/15/2005)
účtovná závierka za rok 2007, výročná správa , správa nezávislého audítora zo dňa 28.06.2008, vyhlásenie konateľa
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/23/2008)
Date of updating data in databases:  05/20/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person