Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Košice
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  840/V-Zbl

Business name: 
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
 
Registered seat: 
Lúčna 57
Košice - Šaca 040 15
 
Identification number (IČO): 
36 168 165
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
12/17/1996
 
Collection of documents: 
Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/30/2024)
Podpisový vzor člena predstavenstva - J.L..asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/30/2024)
Podpisový vzor - WK.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/11/2024)
Podpisový vzor - ED.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/11/2024)
Úplné znenie stanov spoločnosti - 21.12.2023.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/29/2023)
Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/29/2023)
Plnomocenstvo pre AKTC, s.r.o..zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/29/2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/25/2023)
Podpisový vzor.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/25/2023)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/25/2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/03/2023)
Výročná správa za rok 2022
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/03/2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/01/2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/01/2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/08/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/28/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/28/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/28/2022)
Výročná správa za rok 2021
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/28/2022)
Výročná správa za rok 2021
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/28/2022)
Úplné znenie stanov.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/22/2022)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/22/2022)
Podpisový vzor člena predstavenstva - FL.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/22/2022)
Zápisnica o príprave, priebehu a výsledku voľby členov dozornej rady zo dňa 15.2.2022 a 16.2.2022.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/21/2022)
Priebeh a výsledky volieb členov dozornej rady zo dňa 15.2.2022 a 16.2.2022.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/21/2022)
Súhlas s voľbou člena dozornej rady I - Karoľová.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/21/2022)
Súhlas s voľbou člena dozornej rady II - Ševčík.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/21/2022)
Čestné vyhlásenie o skončení funkcie.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/21/2022)
Oznámenie o odstúpení z funkcie člena dozornej rady.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/21/2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/07/2021)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/07/2021)
Výročná správa za rok 2020
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/18/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/30/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/30/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/30/2021)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/27/2021)
Podpisový vzor člena predstavenstva.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/15/2021)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/15/2021)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/18/2021)
Podpisový vzor člena predstavenstva 1.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/18/2021)
Podpisový vzor člena predstavenstva 2.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/18/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/10/2020)
Výročná správa za rok 2019
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/10/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/09/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/09/2020)
Úplné znenie stanov spoločnosti.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/17/2020)
Plnomocenstvo pre AKTC, s.r.o..zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/17/2020)
Substitučné plnomocenstvo.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/17/2020)
Úplné znenie Stanov
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/17/2020)
Plnomocenstvo
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/17/2020)
Substitučné plnomocenstvo
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/17/2020)
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene obchodného mena.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/29/2020)
Rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/18/2020)
splnomocnenie.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/10/2020)
stanovy.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/10/2020)
Zápisnica
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/03/2020)
Volebný poriadok pre voľbu člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/03/2020)
Súhlas s voľbou člena dozornej rady - MUDr. Ján Richnavský, PhD.
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/03/2020)
Notárska zápisnica N 252/2019 Zmluva o zlúčení
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 12/17/2019)
Návrh Zmluvy o zlúčení
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 08/22/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2019)
Výročná správa za rok 2018
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/26/2019)
rozhodnutie jediného akcionára.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/05/2019)
právoplatné rozhodnutie MZSR.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 01/31/2019)
notárska zápisnica_stanovy_190718.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/31/2019)
notárska zápisnica_stanovy_220818.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/31/2019)
rozhodnutie jediného akcionára.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/03/2019)
podpisovy vzor - M. Pišoja.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/03/2019)
osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 10/17/2018)
potvrdenie o ukonceni podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 10/17/2018)
rozhodnutie KSK o povoleni prevadzkovat zdravotnicke zariadenie.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 10/17/2018)
rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 190718.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/17/2018)
rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 220818.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/17/2018)
rozhodnutie jediného akcionára zo daň 040918.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/17/2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/04/2018)
Odstúpenie z funkcie.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/03/2018)
Rozhodnutie jediného akcionára - N 355/2018.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/03/2018)
Podpisový vzor .zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/03/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/01/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/01/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/15/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/15/2018)
Úplné znenie stanov.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/20/2018)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.02.2018.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/16/2018)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.02.2018.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/16/2018)
Výročná správa za rok 2016.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/29/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/29/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/29/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/23/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/23/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/23/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/23/2017)
Osvedčenie OU-KE-OZP1-2017/018358-2
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 04/05/2017)
Notárska zápisnica N 264/2017, NZ 10869/2017, NCRls 11098/2017 osvedčenie rozhodnutia jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/05/2017)
Rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/04/2017)
Zápisnica z dozornej rady č. 1/2017
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/04/2017)
Zápisnica o príprave, priebehu a výsledku voľby člena Dozornej rady spoločnosti
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/04/2017)
Súhlas s voľbou člena dozornej rady - Mgr. Ľubomíra Karoľová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/04/2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/06/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/05/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára obchodnej spoločnosti
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/24/2016)
Súhlas s menovaním a podpisový vzor - PaedDr. Agnesa Janoková, MBA
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/24/2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/03/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/03/2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/02/2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/02/2016)
Notárska zápisnica N 45/2016, Nz 6198/2016, NCRls 6370/2016 osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/20/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/07/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/06/2016)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení: OU-KE-OZP1-2016/007771-2
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 01/28/2016)
Notárska zápisnica N 11/2016, Nz 1633/2016, NCRls 1667/2016 osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/28/2016)
Notárska zápisnica N 190/2015, Nz 28123/2015, NCRls 28768/2015 osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/18/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/30/2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/28/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/16/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/15/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/23/2015)
Notárska zápisnica .zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/12/2014)
Podpisový vzor .zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/12/2014)
Stanovy.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 12/12/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/28/2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/27/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/08/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/31/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/01/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/01/2014)
Výročná správa 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/09/2013)
Notárska zápisnica č. N 307/2013, NZ 37674/2013, NCRls 38370/2013 - Osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/06/2013)
Výročná správa 2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/13/2012)
Prehlásenie s podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Jozef Naščák, MPH
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/11/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/11/2012)
Výročná správa 2010, dodatok správy audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/14/2011)
Výročná správa 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/24/2010)
rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/24/2010)
Výročná správa + správa o overení súladu 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/04/2009)
Notárska zápisnica N 62/2009, Nz 17289/2009, NCRls 17499/2009
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/01/2009)
Notárska zápisnica č. N 161/2008, Nz 63023/2008, NCRls 62484/2008 osvedčenie o priebehu MVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/17/2009)
Podpisový vzor – MUDr. R. Vetrák, MPH
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/17/2009)
Podpisový vzor – RNDr. T. Jurik, CSc.
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/17/2009)
Podpisový vzor – Ing. E. Krúpová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/17/2009)
Notárska zápisnica č. N 24/2007, Nz 21590/2007, NCRls 21492/2007 osvedčenie priebehu jednania RVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/24/2008)
Rozhodnutie Košického samosprávneho kraja č. 4946/2006-RU20-33317
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/24/2008)
Rozhodnutie MZ SR č. 13219-4/2007-OP
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/24/2008)
Rozhodnutie Košického samosprávneho kraja č. 1074/2007-RU20-2532 - oprava chyby v písaní
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/24/2008)
Výročná správa 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/20/2008)
Riadna účtovná závierka k 31.12.2006 schválená audítorom a návrh rozdelenia zisku za rok 2006, výročná správa za rok 2006 a stanovisko audítora k výročnej správe spoločnosti - 1x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/15/2007)
Živnostenský list č. OŽP-C/2006/08160-10/CR1
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/26/2007)
Notárska zápisnica č. N 57/2006, Nz 33017/2006, NCRls 32996/2006 osvedčenie o priebehu MVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/26/2007)
Notárska zápisnica č. N 52/2006, Nz 16450/2006, NCRls 16338/2006 osvedčenie o priebehu VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/16/2006)
Živnostenský list č. OŽP-C/2006/08160-2/CR1
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/16/2006)
Súhlas s voľbou člena DR
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/16/2006)
Čestné prehlásenie
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/16/2006)
Výročná správa 2005, informácia o audite VS, správa nezávislého audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/18/2006)
Plnomocenstvo JUDr.Podolský
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/21/2006)
Notárska zápisnica N 249/2005, Nz 47131/2005, NCRIs 46 628/05 osvedčenie o priebehu a výsledkoch MVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/21/2006)
Notárska zápisnica č. N 321/2004, Nz 64125/2004 osvedčenie o konaní RVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/15/2006)
Rozhodnutie Úradu verej. zdravotníctva SR č. HH SR/4573/2004/SOZPŽ
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/15/2006)
Rozhodnutie MZ SR č. 03955-1/2004-ORL
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/15/2006)
Rozhodnutie MZ SR č. 5120/2003-ZS
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/15/2006)
Súhlas ministra zdravotníctva SR č. M/4853/2003
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/15/2006)
Súhlas ministra zdravotníctva SR č. 17632-2/2004-ORL
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/15/2006)
Notárska zápisnica č. N 345/2003, Nz 71655/2003 prehlásenie o priebehu a výsledkoch voľby člena DR
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/09/2005)
Súhlas s voľbou člena DR
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/09/2005)
Notárska zápisnica č. N 209/2003, Nz 41666/2003 osvedčenie o priebehu a výsledkoch RVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/09/2005)
Živnostenský list č. Žo-2005/06170/2/TOT
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 07/07/2005)
Notárska zápisnica č. N 74/2005, Nz 13858/2005, NCRls 13689/2005 osvedčenie o priebehu a výskledkoch RVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/07/2005)
Výročná správa + správa nezávislého audítora za rok 2004 - 1x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/27/2005)
Správa nezávislého audítora + výrok nezávislého audítora + VS 2003 2x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/13/2004)
Účtovná závierka a výr. správa 2002 - fotokópia - 2x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/19/2003)
Účtovná závierka (formulár na zverejnenie údajov z účtovnej závierky v OV) + príloha k ÚZ + výročná správa 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/14/2002)
Výročná správa + správa audítora + formulár na zverejnenie údajov v OV + príloha k ÚZ 2000
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/17/2001)
Výročná správa + formulár na zverejnenie ÚZ v OV 1999
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/21/2000)
Výročná správa + Obsah zverejňovaných údajov zo súvahy a výkazu ziskov a strát 1998
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/12/1999)
Obsah zverejňovaných údajov zo súvahy a výkazu ziskov a strát 1997
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/04/1998)
Date of updating data in databases:  02/29/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person