Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Bratislava III
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  581/B-Zbl

Business name: 
Doprastav, a.s.
 
Registered seat: 
Drieňová 27
Bratislava 826 56
 
Identification number (IČO): 
31 333 320
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
12/27/1993
 
Collection of documents: 
Stanovy Doprastav, a.s._úplné znenie k 27.06.2024.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/04/2024)
20240704 Brodenec Ján JUDr.-Doprastav_plnomocenstvo_korp. agenda, OkÚ, ObR_do 1-2025.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/04/2024)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 - Iný výkaz alebo príloha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/12/2023)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/20/2023)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2022
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/15/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Iný výkaz alebo príloha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/15/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/03/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/02/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/02/2023)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/01/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/27/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/27/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/27/2022)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/27/2022)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2021
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/27/2022)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/27/2022)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/27/2022)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/16/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/16/2022)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/11/2021)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/08/2021)
Stanovy, čl. XI. ods. 6) druhá veta, uplynutie funkčného obdobia člena dozornej rady.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/08/2021)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2020 - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/22/2021)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2020 - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/22/2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/22/2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/22/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/22/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/22/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/22/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/22/2021)
Zápisnica zo zasadnutia centrálnej volebnej komisie.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/24/2020)
Príloha zápisnice - výsledky volieb.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/24/2020)
Stanovy Doprastav, a.s., súvisiace s ukončením funkcie člena dozornej rady, ktoré obdobie končí až voľbou nových členov (článok XI., bod 6, druhá veta).zepx
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/24/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/22/2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/22/2020)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/02/2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2020)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2020)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2020)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/06/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/06/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/06/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/06/2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/05/2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/05/2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/05/2019)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 04.12.2018.zepx
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/29/2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/14/2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/14/2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/14/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/14/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/14/2018)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/14/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/14/2018)
stanovy.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/01/2018)
podpisový vzor člena predstavenstva.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/30/2018)
Notárska zápisnica.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/23/2018)
Individuálna účtovná závierka 2016
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/05/2017)
Správa nezávislého audítora zo dňa 16.5.2017
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/05/2017)
Správa audítora 2016 zo dňa 16.5.2017
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/05/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/04/2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/04/2017)
Výkaz vybraných údajov k 31.12.2016
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/04/2017)
kúpna zmluva
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/16/2016)
Znalecký posudok č. 90/2016
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 11/16/2016)
Úplné znenie stanov k 11.8.2016
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/15/2016)
Notárska zápisnica N 456/2016, Nz 28245/2016, NCRls 29055/2016 z 11.8.2016, osvedčenie z mimoriadneho valného zhromaždenia
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/15/2016)
správa nezávislého audítora zo dňa 02.05.2016
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2016)
účtovná závierka za rok 2015
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2016)
výročná správa za rok 2015
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2016)
účtovná závierka za rok 2015
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/26/2016)
správa nezávislého audítora zo dňa 02.05.2016
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/26/2016)
účtovná závierka za rok 2015
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/26/2016)
konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/25/2016)
správa nezávislého audítora zo dňa 02.05.2016
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/24/2016)
výkaz vybraných údajov 2014
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/26/2015)
individualny výkaz ziskov a strát 2014
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/26/2015)
individualny výkaz peňažných tokov 2014
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/26/2015)
konsolidovaný výkaz peňažných tokov 2014
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/26/2015)
konsolidovaný výkaz ziskov a strát za rok 2014
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/25/2015)
výkaz k závierke 2014
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/25/2015)
poznámky ku konsolisovanej účtovnej závierke za rok 2014
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/25/2015)
konsolidovaný výkaz ziskov a strát 2014
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/25/2015)
individuálny výkaz zmien 2014
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/25/2015)
poznámky k závierke za rok 2014
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/24/2015)
súvaha za rok 2014
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/24/2015)
konsolidovaná súvaha za rok 2014
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/24/2015)
Výročná správa 2014
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/19/2015)
Správa nezávislého audítora zo dňa 19.6.2015
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/18/2015)
Správa nezávislého audítora zo dňa 19.6.2015
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/17/2015)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I., 6R/1/2014
Type of document: Court´s bankruptcy order, Court decision on authorization of the restructuring or settlement, Court decision amending or repealing aforementioned decisions and Court decision on replacement of a trustee
  (Delivered: 01/12/2015)
Sprievodný formulár RÚZ
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/06/2014)
Sprievodný formulár RÚZ
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/06/2014)
Sprievodný formulár RÚZ
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/06/2014)
Sprievodný formulár RÚZ
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/06/2014)
Sprievodný formulár RÚZ
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/06/2014)
Sprievodný formulár RÚZ
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/06/2014)
Sprievodný formulár RÚZ
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/06/2014)
Sprievodný formulár RÚZ
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/05/2014)
Sprievodný formulár RÚZ
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/05/2014)
Sprievodný formulár RÚZ
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/10/2014)
Sprievodný formulár RÚZ
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/07/2014)
Sprievodný formulár RÚZ
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/07/2014)
Sprievodný formulár RÚZ
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/03/2014)
Sprievodný formulár RÚZ
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/30/2014)
Sprievodný formulár RÚZ
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/30/2014)
Sprievodný formulár RÚZ
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/30/2014)
Sprievodný formulár RÚZ
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/29/2014)
Sprievodný formulár RÚZ
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/29/2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 5.7.2013
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/09/2013)
Podpisové vzory - Ing. Dalibor Krupa, Ing. Peter Milan, Mgr. Roman Guniš, Ing. Dušan Mráz
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/09/2013)
Výročná správa za rok 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/13/2013)
Uznesenie Predstavenstva a.s. z 7.6.2013
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/11/2013)
Notárska zápisnica N 489/2013, Nz 17089/2013, NCRls 17446/2013, stanovy a.s. z 23.5.2013
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/11/2013)
Podpisový vzor - Ing. Dušan Mráz
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/11/2013)
Podpisové vzory - Tomáš Segeš, Andrej Vrúbel, Miroslav Uhrina
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/30/2013)
Notárska zápisnica N 489/2013, Nz 17089/2013, NCRls 17446/2013, stanovy
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/30/2013)
Notárska zápisnica N 238/2013, Nz 8231/2013, NCRls 8435/2013, stanovy
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/02/2013)
Notárska zápisnica N 238/2013, Nz 8231/2013, NCRls 8435/2013, stanovy z 13.3.2013
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/22/2013)
Podpisový vzor - Ing. Ján Blaho
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/22/2013)
Podpisový vzor Ing. Juraj Androvič
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/19/2012)
Výročná správa za rok 2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/14/2012)
Účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/14/2012)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/14/2012)
Výročná správa za rok 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/06/2011)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/06/2011)
Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/06/2011)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/11/2010)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/11/2010)
Výročná správa za rok 2009, Správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/11/2010)
Živnostenský list z 4.9.2009
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/18/2009)
Oprávnenie č. 623 - Komora geodetov a kartografov z 25.2.2008
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 06/29/2009)
Výročná správa za rok 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/16/2009)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/16/2009)
Účtovná závierka za rok 2008, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/16/2009)
Notárska zápisnica N 118/2009 Nz 15614/2009 NCRls 15808/2009 zo dňa 14.05.2009
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 05/19/2009)
Oprávnenie zo dňa 13.03.2008
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/19/2009)
Rozhodnutie zo dňa 30.03.2009
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/19/2009)
Osvedčenie o činnosti vo vojenskom letectve zo dňa 23.03.2009
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/19/2009)
Výpis zo živnostensého registra zo dňa 15.04.2009
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 05/19/2009)
Výročná správa za rok 2007, Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/16/2008)
Národný inšpektorát práce - oprávnenie č. 03.2 - 12.11.2007
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 02/20/2008)
Národný inšpektorát práce - oprávnenie č. 08.1 zo dňa 10.09.2007
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 02/20/2008)
Národný inšpektorát práce - oprávnenie č. 03.4 zo dňa 12.11.2007
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 02/20/2008)
Národný inšpektorát práce - oprávnenie č. 01.1 zo dňa 10.09.2007
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 02/20/2008)
Živnostenský list č. OŽP-A/2007/45390-3/CR1 zo dňa 22.10.2007
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 12/04/2007)
Živnostenský list č. OŽP-A/2007/45390-4/CR1 zo dňa 22.10.2007
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 12/04/2007)
Živnostenský list č. OŽP-A/2007/45390-6/CR1 zo dňa 22.10.2007
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 12/04/2007)
Živnostenský list č. OŽP-A/2007/45390-5/CR1 zo dňa 22.10.2007
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 12/04/2007)
Živnostenský list č. OŽP-A/2007/45390-2/CR1 zo dňa 22.10.2007
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 12/04/2007)
Výpis zo živnostenského registra zo dňa 25.06.2007
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 07/11/2007)
Výročná správa za rok 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/15/2007)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/15/2007)
Individuálna účtovná závierka za rok 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/15/2007)
Notárska zápisnica N 158/2007 Nz 18467/2007 NCRls 18428/2007 zo dňa 15.05.2007
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 05/22/2007)
Podpisové vzory - Ing. Tomáš Klepetko , Ing. Dušan Šamudovský , Ing. Ján Záhradník zo dňa 21.05.2007
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/22/2007)
Rozhodnutie ÚRSO Bratislava - povolenie č. 2007 T0336 na výkon vedenej činnosti s účinnosťou od 24.1.2007 na dobu neurčitú.
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/20/2007)
Účtovná závierka za rok 2005, Správa nezávislého audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/09/2006)
Výpis zo zápisnice z rokovania riadneho VZ z 18.5.5006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/26/2006)
Podpisové vzory- Ing. Zdeněk Šinovský, Ing. Jiří Bělohlav
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/26/2006)
Vzdanie sa funkcie z 31.5.2005 - Ing. Zdeněk Šinovský, Ing. Jiří Bělohlav
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/02/2005)
Ukončenie funkcie z 2.9.2005
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/02/2005)
Výročná správa za rok 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/28/2005)
Správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierka s prílohami k 31.12.2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/28/2005)
Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierka s prílohami k 31.12.2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/28/2005)
Autorizačné osvedčenia - Ing. Robert Serva, Ing. Pavla Staňová, Ing. Vladimír Pukančík, Ing. Rudolf Rakovský, Ing. Peter Műrnberger
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/15/2005)
Notárska zápisnica č. N 130/2005 Nz 20537/2005 NCRls 20296/2005 zo dňa 10.05.2005
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 05/25/2005)
Správa o výsledku volieb člena Dozornej rady z 5.5.2005
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/25/2005)
Podpisové vzory - Ing. Zdeněk Šinovský, Ing. Jiří Bělohlav
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/25/2005)
výročná správa za rok 2003
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/24/2004)
notárska zápisnica N 281/04, Nz 39952/04 zo dňa 10.5.2004
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/20/2004)
živnostenský list č.Žo-2004/04874/2/Z21 zo dňa 18.5.2004
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 05/20/2004)
Návrh zmluvy o zlúčení uzatvorená medzi spoločnosťami: DOPRASTAV a.s. - nástupnícka spoločnosť a SLOVDREX a.s. - zanikajúca spoločnosť.
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 04/08/2004)
Plná moc - JUDr. Jozef Boledovič
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/08/2004)
Výročná správa za rok 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/26/2003)
Účtovná závierka za rok 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/13/2003)
Audítorská správa a účtovná závierka k 31.12.2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/13/2003)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/13/2003)
Audítorská správa z overenia konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/13/2003)
Notárska zápisnica N 174/03, Nz 36249/03
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/13/2003)
Podpisové vzory členov predstavenstva - Ing. Ivan Šesták, Ing. Viktor Karel, Ing. Daniel Knotek, Ing. František Klepetko, Ing. Dušan Mráz, Ing. František Potisk
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/13/2003)
Podpisové vzory - Ing. Dušan Božík, Ing. Viliam Turanský
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/13/2003)
Podpisové vzory - Ing. Svatoslav Duda, Ing. Ivan Romšák, Ing. Miloslav Spišák
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/18/2002)
Audítorská správa a účtovná závierka k 31.12.2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/26/2002)
Výročná správa 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/26/2002)
Konsolidovaná súvaha k 31.12.2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/26/2002)
Notárska zápisnica č. N 113/02, Nz 113/02
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 05/07/2002)
Súvaha v plnom rozsahu k 31.12.2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/30/2002)
Date of updating data in databases:  07/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person