Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Trenčín
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  28623/R-Zbl

Business name: 
AIDA bar, s. r. o.
 
Registered seat: 
Tematínska 1996/13
Nové Mesto nad Váhom 915 01
 
Identification number (IČO): 
47 356 529
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
08/10/2013
 
Date of deletion: 
09/08/2017
 
Collection of documents: 
Rozhodnutie MESAX
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/31/2017)
Rozhodnuie KIVOX
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/31/2017)
Rozhodnutie CINEMA
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/31/2017)
Rozhodnutie AIDA
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/31/2017)
Notárska zápisnica
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 08/31/2017)
Zakladatežská listina-úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/04/2015)
súhlas s menovaním a podpisový vzor konateža
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/04/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/04/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/28/2015)
Schválená účtovná závierka za obdobie 01.08.2013 - 31.12.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/19/2014)
Schválená účtovná závierka za obdobie 01.08.2013 - 31.12.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/19/2014)
Schválená účtovná závierka za obdobie 01.08.2013 - 31.12.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/18/2014)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikatežské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísa ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 08/07/2013)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podža osobitného zákona, 2).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 08/07/2013)
Spoločenská zmluva alebo zakladatežská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 08/07/2013)
Podpisový vzor konateža.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/07/2013)
Date of updating data in databases:  06/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person