Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Prešov
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Firm Insert No.:  10425/P-Zbl

Business name: 
František Bača
 
Registered seat: 
83
Nemcovce 082 12
 
Identification number (IČO): 
31 250 238
 
Legal form: 
Self-employed individual
 
Date of entry: 
12/11/2013
 
Collection of documents: 
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/29/2013)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/29/2013)
Povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/29/2013)
Licencia pre medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/29/2013)
Date of updating data in databases:  09/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person