Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Bratislava III
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  2526/B-Zbl

Business name: 
ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s., v likvidácii
 
Registered seat: 
Laurinská 1
Bratislava 811 01
 
Identification number (IČO): 
35 793 945
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
08/10/2000
 
Date of deletion: 
11/09/2010
 
Collection of documents: 
Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom k 31.12.2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/04/2009)
Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2008. Istro asset management - svetový akciový otvorený podielový fond
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/04/2009)
Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2008. Dlhopisový korunový otvorený podielový fond
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/04/2009)
Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2008. Otvorený podielový fond peňažného trhu - IAM KONTO
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/04/2009)
Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2008. EURO konvergentný vyvážený otvorený podielový fond
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/04/2009)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31.12.2008 - dlhopisový korunový otvorený podielový fond
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/04/2009)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31.12.2008, Svetový akciový otvorený podielový fond
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/04/2009)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31.12.2008 - otvorený podielový fond peňežného trhu - IAM KONTO
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/04/2009)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31.12.2008 - EURO konvergentný vyvážený otvorený podielový fond
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/04/2009)
Notárska zápisnica N 9/2009, Nz 13700/2009, NCRls 13863/2009 k 29.4.2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/04/2009)
Účtovná závierka za rok 2008 podľa medzinárodných štandardov a správa nezávislých audítorov
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/04/2009)
Notárska zápisnica N 29/2008, Nz 48503/2008, NCRIs 48078/2008 z 11.11.2008 + Stanovy
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/24/2008)
Správa o hospodárení k 30.júnu 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/02/2008)
notárska zápisnica 13.8.2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/21/2008)
Odstúpenie z funkcie člena a predsedu dozornej rady spoločnosti - Philip Reading zo dňa 19.05.2008
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/12/2008)
Účtovná závierka za rok 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/30/2008)
ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. globálny technologický otvorený podielový fond - správa audítora a účtovná závierka za rok 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/30/2008)
ISTRO ASSET MANAGEMEN, správ. spol., a.s. EURO konvergentný vyvážený otvorený podielový fond - správa audítora a účtovná závierka za rok 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/30/2008)
ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. dlhopisový korunový otvorený podielový fond - správa audítora a účtovná závierka za rok
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/30/2008)
ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. otvorený podielový fond peňažného trhu - IAM KONTO - správa audítora a účtovná závierka za rok
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/30/2008)
ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s., rastový akciový otvorený podielový fond EURÓPA, Správa nezávislého audítora a účtovná závierka za rok 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/30/2008)
Notárska zápisnica N 8/2008 Nz 17846/2008 NCRIs 17687/2008
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/30/2008)
Notárska zápisnica N 44/2007, N 48086/2007, NCRls 47739/2007
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/17/2007)
Zápisnica č. 3/2007 zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 28.6.2007
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/26/2007)
Notárska zápisnica N 28/07, Nz 25166/07, NCRls 25022/07 zo dňa 20.6.2007
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/04/2007)
Účtovná závierka za rok 2006 a správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/18/2007)
Notárska zápisnica N 17/2007, Nz 16493/2007, NCRls 16448/2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/18/2007)
Notárska zápisnica N 2/2007, Nz 4727/2007, NCRls 4713/2007 zo jdňa 30.1.2007
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/20/2007)
Podpisový vzor - Ing. Ľubomír Remšík
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/20/2007)
Účtovná závierka za rok 2005 a správa nezávislého audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/23/2007)
Notárska zápisnica N 2/2007, Nz 4727/2007, NCRls 4713/2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/23/2007)
Rozhodnutie NBS zo dňa 12.10.2006 ( 2x )
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/12/2006)
Notárska zápisnica N 37/2006, Nz 30002/2006, NCR1s 29938/2006 z 26.7.2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/08/2006)
ISTRO ASSET MANAGEMEN, správ. spol., a.s. EURO konvergentný vyvážený otvorený podielový fond - správa audítora a účtovná závierka za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/19/2006)
ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. otvorený podielový fond peňažného trhu - IAM KONTO - správa audítora a účtovná závierka za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/19/2006)
ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. - správa audítora a účtovná závierka za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/19/2006)
ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. globálny technologický otvorený podielový fond - správa audítora a účtovná závierka za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/19/2006)
ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. medzinárodný vyvážený otvorený podielový fond - správa audítora a účtovná závierka za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/19/2006)
ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. dlhopisový korunový otvorený podielový fond - správa audítora a účtovná závierka za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/19/2006)
Notárska zápisnica N 3/2006, Nz 4426/2006, NCRls 4447/2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/21/2006)
Plnomocenstvo
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/21/2006)
Odstúpenie z funkcie člena dozornej rady - Ing. Stanislav Štít
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/28/2005)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 8.6.2005
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/28/2005)
Notárska zápisnica N 34/05, Nz 31163/05, NCRls 30702/05 zo dňa 29.6.2005
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/28/2005)
Podpisový vzor - Mag. Volker Pichler
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/28/2005)
Podpisový vzor - Ing. Stanislav Štít
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/11/2005)
Vzdanie sa funkcie - Robert Blaho
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/11/2005)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 8.6.2005
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/11/2005)
Notárska zápisnica N 34/05, Nz 31163/05, NCRls 30702/05 zo dňa 29.6.2005
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/11/2005)
výročná správa 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/25/2005)
účtovná závierka k 31.12.2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/25/2005)
Vyhlásenie o odstúpení z funkcie člena dozornej rady - Ursula Seifert z 31.1.2005
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/24/2005)
Notárska zápisnica N 234/2005, Nz 20624/2005, NCRIs 20339/2005 - Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia z 27.4.2005
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/24/2005)
rozhodnutie
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/30/2005)
notárska zápisnica N 16/05, Nz 10409/05, NCRIs 10303/05
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 03/30/2005)
Notárska zápisnica N 7/2005, Nz 4160/2005, NCRls 4109/2005
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/15/2005)
podpisový vzor - Ing. František Kurucz
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/03/2004)
notárska zápisnica N 154/04, Nz 77008/04
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 11/03/2004)
podpisový vzor - Ing. Peter Novotný
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/21/2004)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka ISTRO ASSET MABAGEMENT, správ. spol. a.s. k 31.12.2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/18/2004)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka podielového fondu ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. globálny technologický o.p.f. k 31.12.2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/18/2004)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka podielového fondu ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. mezdinárodný vyvážený o.p.f. k 31.12.2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/18/2004)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka podielového fondu ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. dlhopisový korunový o.p.f. k 31.12.2003,
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/18/2004)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka podielového fondu ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol. a.s. o.p.f. peňažného trhu - IAM KONTO k 31.12.2003,
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/18/2004)
Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom k 30. 6. 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/22/2003)
Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30. 6. 2003 - Otvorený podielový fond peňažného trhu
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/22/2003)
Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30. 6. 2003 - Dlhopisový korunový otvorený podielový fond
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/22/2003)
Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30. 6. 2003 - Medzinárodný vyvážený otvorený podielový fond
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/22/2003)
Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30. 6. 2003 - Globálny technologický otvorený podielový fond
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/22/2003)
Účtovná závierka za rok 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/07/2003)
Notárska zápisnica N 116/2003, Nz 51797/2003
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/17/2003)
Výročná správa za rok 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/17/2003)
Správa audítora a účtovná závierka k 31.12.2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/06/2003)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31.12.2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/06/2003)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31.12.2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/06/2003)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31.12.2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/06/2003)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31.12.2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/06/2003)
Podpisový vzor zo dňa 23.12.2002 - Ing. Robert Blaho, Ing. Mário Adámek, Ing. Radúz Motáň
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/30/2002)
Podpisový vzor zo dňa 20.12.2002 - Ing. Miroslav Paulen, Ing. Stanislav Štít
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/30/2002)
Notárska zápisnica č. N 69/01, Nz 67/01 zo dňa 10.4.2001 - osvedčenie o priebehu riad. val.zhromaždenia + stanovy spoločnosti
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/30/2002)
Rozhodnutie o zmene stanov zo dňa 6.6.2001
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/30/2002)
Účtovná závierka za rok 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/30/2002)
Výročná správa za rok 2001
Type of document: Court decision on winding-up of the company with liquidation, Final Report done by Liquidator
  (Delivered: 12/30/2002)
Notárska zápisnica N 122/00, Nz 120/00
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/30/2002)
Notárska zápisnica N 474/02, Nz 466/02
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/30/2002)
Notárska zápisnica N 505/02, Nz 495/02
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/30/2002)
Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I. vložka č. Sa 466/B z 21.10.2002
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/30/2002)
Podopisové vzory - Mag. Alfred Dämon, Dkfm. Ursula Seifert
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/30/2002)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh číslo: GRUFT-019/2002/KISS z 12.11.2002
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/30/2002)
Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 005/2000/SS zo dňa 19.7.2000
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/30/2002)
Zápisnica č. 6 zo zasadania Dozornej rady zo dňa 18.9.2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/30/2002)
Zápisnica č. 1 o zasadaní Predstavenstva IAM, správ. spol. , a.s. Bratislava zo dňa 30.8.2000
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/30/2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.7.2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/21/2002)
Listina prítomných na MVZ dňa 23.6.2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/21/2002)
Podpisový vzor - Mag. Peter Hofbauer
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/21/2002)
Date of updating data in databases:  02/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person