Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Prešov
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  30688/P-Zbl

Business name: 
EAST SIDE CREW s.r.o.
 
Registered seat: 
Kúty 9654/17
Prešov 080 01
 
Identification number (IČO): 
46 411 861
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
12/02/2011
 
Collection of documents: 
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 11/29/2011)
Rozhodnutie spolocnika.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/14/2022)
Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/14/2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/04/2020)
Rozhodnutie o zmenach v ZL.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/13/2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka_BEKARS s.r.o..zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/11/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka_EAST SIDE CREW s.r.o..zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/11/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/15/2015)
Dodatok k zakladateľskej listine.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/15/2015)
Notárska zápisnica.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/11/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/18/2014)
Úplné znenie Zakladateľskej listiny.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/18/2014)
Zakladatelska listina ESC.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/14/2021)
Zakladateľská listina.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/13/2019)
Zakladateľská listina.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/11/2016)
Zakladateľská listina.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/04/2020)
Úplné znenie zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ru.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/14/2022)
Uplne znenie ZL.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/05/2014)
Podpisový vzor konatela nuite.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/05/2014)
Podpisový Vzor
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/29/2011)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/29/2011)
Podpisový vzor konateľa ESC.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/14/2022)
podpisový vzor
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/04/2020)
Podpisový vzor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/15/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/08/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/08/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/29/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/29/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/09/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/26/2016)
Účtovná závierka za rok 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2013)
účtovná závierka za rok 2011, rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/02/2012)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/29/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/03/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/03/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2017)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/13/2022)
Rozhodnutie jedineho spoločnika.zep
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/05/2014)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/12/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/12/2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/09/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/09/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/09/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/27/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/27/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/27/2014)
Zmluva o zlúčení.zep
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 01/11/2016)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/18/2014)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/11/2016)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/15/2015)
Osvedčenie.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 08/18/2014)
Osvedčenie - zasielateľstvo.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 08/18/2014)
Živnostenské oprávnenie.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 10/15/2015)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 11/29/2011)
Date of updating data in databases:  03/21/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person