Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Žilina
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  62779/L-Zbl

Business name: 
Nobius, s.r.o.
 
Registered seat: 
Hollého 4456/1
Liptovský Mikuláš 031 01
 
Identification number (IČO): 
45 591 067
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
06/08/2010
 
Collection of documents: 
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/27/2010)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 05/27/2010)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 05/27/2010)
Písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/27/2010)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 07/13/2010)
Rozhodnutie jedineho spolocnika
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/13/2010)
Uplne znenie spolocenskej zmluvy
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 07/13/2010)
ÚZ 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/01/2011)
ÚZ 2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/25/2012)
zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 06/01/2010)
Rozhodnutie spol.
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/14/2011)
ZL
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/14/2011)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/25/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/25/2014)
ÚZ 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/03/2013)
Rozhodnutie valného zhromaždenia.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/31/2014)
Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/31/2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/27/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/29/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/15/2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/31/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/31/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/25/2016)
Zápisnica z VZ.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/08/2016)
Úplne znenie SZ.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/08/2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/26/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/26/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/27/2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/20/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/21/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/12/2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/30/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/30/2019)
Zápisnica z VZ.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/29/2019)
Úplne znenie zakladateľskej listiny.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/29/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/16/2019)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/30/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/21/2014)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/15/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/15/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/31/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/27/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/27/2021)
Date of updating data in databases:  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person