Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Košice
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  36450/V-Zbl

Business name: 
MsO Košice s.r.o.
 
Registered seat: 
Vodná 1
Košice-Staré Mesto 040 01
 
Identification number (IČO): 
47 913 819
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
10/28/2014
 
Collection of documents: 
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2024)
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2024)
Potvrdenie spoločnosti o splatení vkladu.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/17/2023)
Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/17/2023)
Vyhlásenie spoločníka o prevzatí záväzku.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/17/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/07/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/07/2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/09/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/09/2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/02/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/02/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/11/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/11/2021)
Potvrdenie o splatení vkladu a základného imania.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/08/2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/08/2021)
Vyhlásenie spoločníka o prevzatí záväzku na nový vklad.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/08/2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/09/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/09/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/09/2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/01/2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/01/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/17/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/17/2019)
ÚZ Zakladateľskej listiny.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/07/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/07/2018)
Podpisový vzor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/07/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/02/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/02/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/31/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/31/2017)
Živnostenský list.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/09/2016)
Úplné znenie zakladateľskej listiny v zmysle Dodatku č. 2.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/09/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/09/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2016)
Schválená účtovná závierka za obdobie 01.10.2014 - 31.12.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/12/2015)
Schválená účtovná závierka za obdobie 01.10.2014 - 31.12
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/11/2015)
Úplné znenie zakladateľskej listiny v zmysle Dodatku č. 1.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/26/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka a Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/26/2014)
Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh prvého zasadnutia Výboru MsO SRZ Košice konaného dňa 15.3.2014 NCRIs 11239/2014, Stanovy SRZ potvrdené Ministerstvom vnútra SR dňa 14.1.2004 a Výpis z registra organizácií vedeným Štatistickým úradom SR zo dňa 2.10.2
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/27/2014)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 10/27/2014)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 10/27/2014)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/27/2014)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 09/27/2014)
Date of updating data in databases:  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person