Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Banská Bystrica
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  27384/S-Zbl

Business name: 
MK TREND management s.r.o.
 
Registered seat: 
ČSA 20
Banská Bystrica 974 01
 
Identification number (IČO): 
47 255 854
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
10/30/2014
 
Collection of documents: 
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/24/2014)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 10/24/2014)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 10/24/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti MK TREND s.r.o..zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/24/2014)
Podpisový vzor konateľa spoločnosti.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/24/2014)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/29/2016)
čestné vyhlásenie navrhovateľa,ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy.Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený..zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/29/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/29/2016)
Osvedčenie o ŽO.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 06/29/2016)
Úplné znenie ZL.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/29/2016)
1_RJS_MK_MKTM.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/13/2022)
4_SZ_ÚZ_MKTM.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/13/2022)
Date of updating data in databases:  03/24/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person