Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Banská Bystrica
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Po Insert No.:  273/S-Zbl

Business name: 
Hochschule Fresenius gGmbH, organizačná zložka
 
Registered seat: 
Cesta na štadión 7
Banská Bystrica 974 04
 
Identification number (IČO): 
47 256 192
 
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
 
Date of entry: 
12/10/2014
 
Date of deletion: 
11/26/2019
 
Collection of documents: 
Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.zep
Type of document: Enterprise of foreign person – Founding Documents
  (Delivered: 11/06/2014)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Enterprise of a foreign person- document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/06/2014)
Zakladateľský dokument zahraničnej osoby.zep
Type of document: Enterprise of foreign person – Founding Documents
  (Delivered: 11/06/2014)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Enterprise of foreign person – other document if stipulated so by specific act
  (Delivered: 11/06/2014)
Podpis vedúceho organizačnej zložky.zep
Type of document: Enterprise of a foreign person – Signature template for the director of an enterprise of a foreign person or director of an organisational part of an enterprise of a foreign person
  (Delivered: 11/06/2014)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Enterprise of foreign person – other document if stipulated so by specific act
  (Delivered: 05/10/2017)
Rozhodnutie zriaďovateľa organizačnej zložky.zep
Type of document: Enterprise of foreign person – other document if stipulated so by specific act
  (Delivered: 05/10/2017)
Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu o zmene vedúceho organizačnej zložky.zep
Type of document: Enterprise of foreign person – other document if stipulated so by specific act
  (Delivered: 05/24/2017)
Date of updating data in databases:  08/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person