Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Banská Bystrica
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Dr Insert No.:  468/S-Zbl

Business name: 
MKT MONT družstvo
 
Registered seat: 
ČSA 20
Banská Bystrica 974 01
 
Identification number (IČO): 
48 001 422
 
Legal form: 
Cooperative
 
Date of entry: 
01/06/2015
 
Date of deletion: 
11/20/2015
 
Collection of documents: 
Notárska zápisnica o ustanovujúcej schôdzi družstva.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 12/18/2014)
Stanovy družstva.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 12/18/2014)
Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze družstva MKT MONT družstvo zo dňa 27.01.2015.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/04/2015)
Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze družstva STAV-MONT družstvo zo dňa 02.02.2015.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/04/2015)
Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh mimoriadnej členskej schôdze družstva MKT MONT družstvo zo dňa 26.10.2015.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/28/2015)
Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze družstva HONT-MONT družstvo zo dňa 23.10.2015.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/28/2015)
Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze družstva.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/25/2015)
Úplné znenie stanov družstva MKT MONT družstvo.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/04/2015)
Podpisový vzor predsedu družstva.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/18/2014)
Podpisový vzor predsedu družstva Miroslava Jedličku.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/25/2015)
Zmluva o zlúčení družstiev vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone.zep
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 10/28/2015)
Zmluva o zlúčení družstiev vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone zo dňa 02.02.2015.zep
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 02/04/2015)
Plná moc udelená právnemu zástupcovi navrhovateľa.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/04/2015)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/25/2015)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/18/2014)
Plná moc udelená právnemu zástupcovi navrhovateľa.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/28/2015)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 12/18/2014)
Date of updating data in databases:  03/17/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person