Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  102296/B-Zbl

Business name: 
RB-STAV Bratislava s.r.o.
 
Registered seat: 
Čierny chodník 10201/31
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
 
Identification number (IČO): 
47 948 841
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
10/29/2014
 
Collection of documents: 
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 10/28/2014)
Uplne znenie ZL.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 03/30/2016)
Zapisnica z VZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/30/2016)
Rozhodnutie.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/28/2014)
Zápisnica z MVZ - BIGEST s.r.o..zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/03/2014)
Spoločenská zmluva.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/03/2014)
Podpisovy vzor konatela.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/30/2016)
Podpisový vzor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/03/2014)
Podpisový vzor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/28/2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/20/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/20/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/14/2020)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/28/2014)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 10/28/2014)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 10/28/2014)
Date of updating data in databases:  03/22/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person