Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  102353/B-Zbl

Business name: 
IIF BAKERY, s. r. o.
 
Registered seat: 
Landererova 6
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
 
Identification number (IČO): 
48 002 305
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
02/10/2015
 
Collection of documents: 
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 02/05/2015)
Spoločenská zmluva_úplné znenie.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 01/23/2019)
Zápisnica z VZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/23/2019)
Listina prítomných.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/23/2019)
Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/25/2018)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.11.2016.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/16/2017)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.11.2016.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/16/2017)
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 19.2.2015.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/13/2015)
Rozhodnutie spoločníkov.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/30/2018)
Podpisový vzor (na strane 3 dokumentu).zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/16/2017)
podpisový vzor Adriany Ružičkovej.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/05/2015)
podpisový vzor Ante Božića.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/05/2015)
Podpisový vzor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/23/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/11/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/11/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/11/2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/18/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/18/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/18/2020)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/27/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/29/2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/22/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/23/2017)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/26/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/26/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/26/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/11/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/11/2018)
Osvedčenie o živn. oprávnení.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 01/30/2018)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 02/05/2015)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 02/05/2015)
Date of updating data in databases:  11/29/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person