Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Bratislava III
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  24508/B-Zbl

Business name: 
SPECTRUM Bratislava, s. r. o. v likvidácii
 
Registered seat: 
Dolná 61
Modra 900 01
 
Identification number (IČO): 
35 816 104
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
07/16/2001
 
Date of deletion: 
03/01/2018
 
Collection of documents: 
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 11/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/01/2017)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 11/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/30/2017)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 11/2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/29/2017)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 07/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/19/2017)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 07/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/19/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/03/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/03/2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/06/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/17/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/16/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/28/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/28/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/28/2014)
Účtovná závierka za rok 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/30/2013)
Účtovná závierka za rok 2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/12/2012)
Účtovná závierka za rok 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/29/2011)
Účtovná závierka za rok 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/29/2011)
Účtovná závierka za rok 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/30/2009)
Účtovná závierka za rok 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/30/2009)
Zápisnica z valného zhormaždenia z 13.2.2008
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/30/2008)
Podpisový vzor - Ivan Žiak
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/30/2008)
Súvaha a výkaz za rok 2006
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/16/2007)
Zápisnica z VZ zo dňa 18.04.2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/16/2007)
Súvaha a výkaz za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/16/2007)
Zápisnica z VZ zo dňa 19.04.2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/16/2007)
Súvaha a výkaz za rok 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/16/2007)
Zápisnica z VZ zo dňa 11.05.2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/16/2007)
Plnomocenstvo JUDr.Jána Gašpara
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/16/2007)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 7.5.2004
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/12/2004)
Podpisový vzor - Pavol Ružička
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/12/2004)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve z 2.5.2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/22/2002)
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 4.6.2001
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/22/2002)
Výročná správa spoločnosti za rok 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/22/2002)
Date of updating data in databases:  06/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person