Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  103968/B-Zbl

Business name: 
Siemens Healthcare s. r. o.
 
Registered seat: 
Lamačská cesta 3/A
Bratislava 841 04
 
Identification number (IČO): 
48 146 676
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
05/08/2015
 
Collection of documents: 
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 05/05/2015)
Zakladateľská listina spoločnosti zo dňa 26.9.2017
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 09/26/2017)
Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 07/13/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/13/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/20/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.11.2018
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/07/2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.9.2017
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/03/2017)
Písomná správa štatutárneho orgánu v zmysle § 59b ods. 4 Obchodného zákonníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/07/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.6.2018
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/06/2018)
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 28.6.2018
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/24/2018)
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 7.3.2016
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/08/2016)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Vladimír Šolík.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/05/2015)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Martin Petruf.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/29/2015)
2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/11/2016)
2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/11/2016)
2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/16/2016)
Účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 09/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/18/2017)
Účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 09/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/19/2017)
Účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 09/2016 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/19/2017)
Účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 09/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/23/2017)
Výročná správa za obdobie 10/2015 - 09/2016.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/27/2017)
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 09/2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/26/2019)
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 09/2018 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/26/2019)
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 09/2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/27/2019)
Výročná správa za obdobie 10/2017 - 09/2018
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/28/2019)
Účtovná závierka za obdobie 10/2018 - 09/2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/31/2019)
Účtovná závierka za obdobie 10/2018 - 09/2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/31/2019)
Účtovná závierka za obdobie 10/2018 - 09/2019 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/31/2019)
Výročná správa za obdobie 10/2018 - 09/2019
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/31/2019)
Účtovná závierka za obdobie 10/2018 - 09/2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/14/2020)
Účtovná závierka za obdobie 10/2019 - 09/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/29/2021)
Účtovná závierka za obdobie 10/2019 - 09/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/29/2021)
Výročná správa za obdobie 10/2019 - 09/2020
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/29/2021)
Účtovná závierka za obdobie 10/2019 - 09/2020 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/30/2021)
Účtovná závierka za obdobie 10/2019 - 09/2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/25/2021)
Účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 09/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/23/2017)
Účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 09/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/23/2017)
Účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 09/2017 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/30/2017)
Účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 09/2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/12/2018)
Výročná správa za obdobie 10/2016 - 09/2017.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Znalecky posudok č.3/2015
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 07/08/2015)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 05/05/2015)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 07/13/2015)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 05/05/2015)
Zmluva o prevode časti podniku uzavretá medzi Siemens s.r.o. a Siemens Healthcare s. r. o.
Type of document: Contract of sale of enterprise/part thereto
  (Delivered: 07/17/2015)
Rozhodnutie jedineho spolocnika a Návrh zmluvy o prevode casti podniku
Type of document: Contract of sale of enterprise/part thereto
  (Delivered: 07/08/2015)
Date of updating data in databases:  06/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person