Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Bratislava III
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  103962/B-Zbl

Business name: 
NeoHealth s.r.o.
 
Registered seat: 
Digital Park III, Einsteinova 19
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
 
Identification number (IČO): 
48 007 889
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
01/17/2015
 
Date of deletion: 
11/10/2020
 
Collection of documents: 
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 08/2020 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/11/2021)
návrh zmluvy o zlúčení.asice
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 07/28/2020)
plnomocenstvo.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/28/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/30/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/18/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/18/2020)
plnomocenstvo.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/04/2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/10/2019)
Podpisový vzor konateľa.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/10/2019)
Podpisový vzor konateľa.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/10/2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.8.2019
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/18/2019)
Úplné znenie Zakladateľskej listiny zo dňa 27.8.2019
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 09/18/2019)
Zakladateľská listina.asice
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 08/02/2019)
Plnomocenstvo.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/02/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/08/2019)
osvedčenie o živnosti.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 04/17/2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/17/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/31/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/30/2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/18/2019)
rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/21/2019)
úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/14/2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/06/2018)
Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/19/2018)
rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/21/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/07/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/07/2018)
úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 08.12.2017
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/11/2017)
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.10.2017
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/11/2017)
podpisové vzory-Ing. Juraj Kočiško,Zoltán Fekete zo dňa 15.11.2017
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/11/2017)
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.11.2017
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/11/2017)
rozhodnutie jediného spoločníka - preklad
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/13/2017)
podpisový vzor - Juraj Nevolník
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/13/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/03/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/09/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/09/2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/30/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/18/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/18/2016)
Podpisové vzory - Michal Padych, Marek Kalma, Ing. Rostislav Novák, PhD.
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/16/2016)
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 27.1.2016
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/16/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 18.1.2016
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/16/2016)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 15.2.2016
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/16/2016)
Podpisovy vzor konatela
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/29/2015)
rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/29/2015)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 01/07/2015)
Podpisový vzor konateľa
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/07/2015)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 01/07/2015)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona,
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 01/05/2015)
Date of updating data in databases:  11/27/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person