Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Banská Bystrica
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sr Insert No.:  607/S-Zbl

Documents are deposited in the file of the new legal form of this company

Business name: 
RENOVIN s.r.o.
 
Registered seat: 
P. O. Hviezdoslava 283/1
Kováčová 962 37
 
Identification number (IČO): 
48 160 130
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
05/28/2015
 
Collection of documents: 
Rozhodnutie o zmene právnej formy.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/20/2020)
Spoločenská zmluva resp. zakladateľská zmluva (listina) v znení schválenom rozhodnutím o zmene právnej formy.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/20/2020)
Znalecký posudok, ak obchodná spoločnosť mení právnu formu na obchodnú spoločnosť, na ktorých vznik sa vyžaduje vloženie vkladov spoločníkov do obchodnej spoločnosti, ktorým sa preukazuje, že hodnota vlastného imania obchodnej spoločnosti ku dňu spracovan
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 03/20/2020)
Spoločenská zmluva.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 05/11/2015)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 05/11/2015)
Date of updating data in databases:  02/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person