Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Bratislava III
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  104656/B-Zbl

Business name: 
D&W 2 Invest s. r. o. "v likvidácii"
 
Registered seat: 
Križkova 9
Bratislava 811 04
 
Identification number (IČO): 
48 147 494
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
06/16/2015
 
Date of deletion: 
07/14/2018
 
Collection of documents: 
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 01/2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
ÚZ.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 07/10/2018)
Zápisnica zo zasadnutia VZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/10/2018)
Konecna_sprava_o_priebehu_likvidacie.zep
Type of document: Court decision on winding-up of the company with liquidation, Final Report done by Liquidator
  (Delivered: 07/10/2018)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 01/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/01/2018)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 01/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/01/2018)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 09/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/22/2017)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 09/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/22/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/21/2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/04/2017)
VYhlásenie likvidátora a podpisový vzor.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/04/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/24/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/23/2017)
Účtovná závierka za obdobie 06/2015 - 12/2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/20/2016)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 06/27/2016)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 06/24/2016)
2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/26/2016)
2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/25/2016)
Podpisový vzor - Herbert Denk
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/16/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 16.7.2015, spoločenská zmluva
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/16/2015)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 06/11/2015)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 06/11/2015)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 06/11/2015)
Podpisový vzor konateľa spoločnosti.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/11/2015)
Date of updating data in databases:  06/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person