Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Bratislava III
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  25195/B-Zbl

Business name: 
Premier Research, s.r.o.
 
Registered seat: 
Údernícka 3
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
 
Identification number (IČO): 
35 822 996
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
10/24/2001
 
Collection of documents: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/04/2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/04/2024)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2023)
230110_Premier Research_Resolution of the sole shareholder_Proxy removal_dual.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/18/2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/06/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/06/2022)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18. augusta 2021.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/14/2021)
Úplne znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 18. augusta 2021 .asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/14/2021)
Súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor - p. Kutišová.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/14/2021)
Súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor - p. Mangan.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/14/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/26/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/26/2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/20/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/20/2020)
Podpisový vzor pána Robert James Hope.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/24/2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/29/2020)
Vyhlásenie a podpisový vzor.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/29/2020)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/26/2020)
Čestné vyhlásenie navrhovateľa, ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy. Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/26/2020)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/11/2019)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/11/2019)
Súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor - Bob Hope.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/11/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/27/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/27/2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/01/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/01/2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/22/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/21/2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/09/2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/24/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/23/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/21/2014)
Vyhlásenie a podpisový vzor.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/21/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/23/2014)
Oznámenie o vzdaní sa funkcie konateľa .zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/23/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/03/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/01/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/01/2014)
Rozhodnutie jedineho spolocnika_Premier Research
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/08/2012)
Vyhlasenie a podpisovy vzor_Codeanne
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/08/2012)
Účtovná závierka k 31.12.2005, Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.5.2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/10/2006)
účtovná závierka za rok 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/05/2005)
Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 16.6.2005
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/23/2005)
Podpisový vzor - Lucia Šeršeňová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/23/2005)
Živnostenský list č. Žo-2004/09383/3/Z81, 15.10.2004
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 10/26/2004)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia, 10.8.2004
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/26/2004)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy, 19.8.2004
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/26/2004)
SPOLOČENSKÁ ZMLUVA, 7.10.2003
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/07/2003)
Uznesenie jediného spoločníka o rozdelení a prevode obchodného podielu, 7.10.2003
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/07/2003)
Zápisnica zo zasadnutia MVZ - 27.3.2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/20/2002)
Zápisnica zo zasadnutia MVZ - 7.2.2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/20/2002)
Podpisový vzor - Dr. Christian Tuéni
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/20/2002)
Date of updating data in databases:  07/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person