Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Prešov
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  32109/P-Zbl

Documents are deposited in the file of the new legal form of this company

Business name: 
Pharm Trade a. s.
 
Registered seat: 
Levočská 36
Prešov 080 01
 
Identification number (IČO): 
47 963 841
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
11/12/2014
 
Collection of documents: 
Rozhodnutie o zmene právnej formy.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/28/2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/28/2020)
Znalecký posudok, ak obchodná spoločnosť mení právnu formu na obchodnú spoločnosť, na ktorých vznik sa vyžaduje vloženie vkladov spoločníkov do obchodnej spoločnosti, ktorým sa preukazuje, že hodnota vlastného imania obchodnej spoločnosti ku dňu spracovan
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 08/28/2020)
Vyhlásenie správcu vkladu.zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 08/28/2020)
Stanovy v znení schválenom rozhodnutím o zmene právnej formy.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/28/2020)
Spoločenská zmluva resp. zakladateľská zmluva (listina) v znení schválenom rozhodnutím o zmene právnej formy.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/28/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/20/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/20/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/19/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/19/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/15/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/15/2018)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/16/2018)
VZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/16/2018)
ZL Pharm trade.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/16/2018)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/23/2017)
zapis z rozhodnutia spolocnika.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/23/2017)
rozhodnutie VUC.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 08/23/2017)
zakladatelska listina.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/23/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/25/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/25/2017)
Rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/29/2016)
Rozhodnutie Ministerstva zdravotnictva SR.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/29/2016)
Plnomocenstvo.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/29/2016)
Uplne znenie Zakladatelskej listiny.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/29/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/16/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/15/2016)
podpisovyvzor konatela BARRINGTON s. r. o..zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/26/2015)
osvedcenie o zivnostenskom opravneni.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 05/26/2015)
rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/26/2015)
Podpisový vzor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/11/2014)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 11/11/2014)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/11/2014)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 11/11/2014)
Date of updating data in databases:  07/11/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person