Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Bratislava III
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  108146/B-Zbl

Business name: 
CompLex Research s. r. o. v likvidácii
 
Registered seat: 
Hodžovo námestie 1A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
 
Identification number (IČO): 
50 100 751
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
01/06/2016
 
Date of deletion: 
02/17/2021
 
Collection of documents: 
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 03/2020 - 08/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/23/2020)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 03/2020 - 08/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/23/2020)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 02/2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/20/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/25/2020)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 02/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/10/2020)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 02/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/10/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/24/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/24/2020)
Rozhodnutie per rollam.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/10/2020)
Podpisovy vzor.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/10/2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/10/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/07/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/06/2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/05/2019)
Spoločenská zmluva.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/14/2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/06/2018)
Spoločenská zmluva.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 06/19/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/19/2018)
Vyhlásenie konateľa a podpisový vzor.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/19/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/21/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/20/2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/03/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/17/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/16/2017)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/28/2016)
Podpisový vzor pána Freunda.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/19/2016)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/19/2016)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 01/04/2016)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 01/04/2016)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 01/04/2016)
Podpisový vzor konateľa spoločnosti R18 CORP s.r.o..zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/04/2016)
Date of updating data in databases:  06/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person