Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  108839/B-Zbl

Business name: 
B&R Construction s.r.o.
 
Registered seat: 
Medená 5
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
 
Identification number (IČO): 
45 373 744
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
01/30/2010
 
Collection of documents: 
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 01/16/2010)
Spoločenská zmluva.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 07/07/2017)
B&RC_spolocenska zmluva.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 06/16/2016)
B&RC_zapisnica z MVZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/16/2016)
zapisnica z MVZ_19062015.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/08/2015)
zapisnica z MVZ_03062015.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/08/2015)
Rozhodnutie jedineho spolocnika spolocnosti_BRConstruction.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/02/2019)
Zápisnica z MVZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/07/2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/15/2012)
Rozhodnutie spolocnika
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/16/2010)
Rozhodnutie spolocnika
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/14/2010)
Spoločenská zmluva
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/15/2012)
spolocenska zmluva.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/08/2015)
SZ
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/22/2015)
Zakladatelska listina o zalozeni spolocnosti s rucenim obmedzenym_BRCons....asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/02/2019)
podpisovy vzor
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/14/2010)
prehlasenie a podpisový vzor I
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/15/2012)
prehlasenie a podpisový vzor II
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/15/2012)
ÚZ 2010+vyhlásenie
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/02/2011)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/19/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/19/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/19/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/06/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/01/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/01/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/23/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/23/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/08/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/08/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/18/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/18/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/04/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/04/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/11/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/11/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/22/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/23/2019)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/02/2019)
Plnomocenstvo
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/15/2012)
Listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/16/2010)
Listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/14/2010)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/14/2010)
podpisovy vzor
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 05/16/2010)
Zivnostenske listy
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 05/16/2010)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 01/16/2010)
Zivnostenske listy
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 05/14/2010)
Osvedcenie o zivnostenskom opravneni.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 07/08/2015)
osvedcenie.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 06/16/2016)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 01/16/2010)
Zmluva o prevode
Type of document: Contract of sale of enterprise/part thereto
  (Delivered: 05/14/2010)
Zmluva o prevode
Type of document: Contract of sale of enterprise/part thereto
  (Delivered: 05/16/2010)
Date of updating data in databases:  02/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person