Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Prešov
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  32476/P-Zbl

Business name: 
TWT s.r.o.
 
Registered seat: 
Sabinovská 5108/8
Prešov 080 01
 
Identification number (IČO): 
47 469 510
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
10/12/2013
 
Collection of documents: 
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 10/11/2013)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 10/11/2013)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 10/11/2013)
Podpisový vzor.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/11/2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/23/2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/29/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/30/2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/22/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/23/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/23/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/11/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/11/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/11/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/09/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/09/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/09/2019)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asics
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/29/2019)
zápisnica.asics
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/29/2019)
osvedčenie.asics
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 04/29/2019)
splnomocnenie.asics
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/10/2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/31/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/31/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/31/2020)
MVZ spoločnosti.asics
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/22/2020)
Podpisový vzor.asics
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/22/2020)
Podpisový vzor.asics
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/22/2020)
Zápisnica z VZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/13/2021)
Listina prítomných na VZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/13/2021)
Zakladateľská listina.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/13/2021)
TWT_Zapisnica z VZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/28/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/23/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/23/2021)
Rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/29/2021)
Zakladatelska listina uplne znenie zmeny 062021.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/29/2021)
Date of updating data in databases:  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person